Vilka utbildningar

Vilka utbildningar kan jag söka?

Svar

Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel ska kunna ge rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på universitet, högskola, Komvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Även utbildningar som en omställningsorganisation finansierar kan ge rätt till omställningsstudiestöd.

Du kan bara få omställningsstudiestöd för studier som stärker din ställning på arbetsmarknaden. CSN måste därför få ett yttrande från din omställningsorganisation för att bevilja omställningsstudiestöd.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.