I spåren av #metoo – det här måste chefen göra

En podd om chefens ansvar att förebygga och hantera sexuella trakasserier och kränkande beteenden på arbetsplatsen.

Hur jobbar du med värdegrunden och beteenden kopplat till den? Är verksamhetens policy levandegjord eller står den och dammar i en pärm? Chefsrådgivarna går igenom ansvaret för och arbetet med att skapa en trygg arbetsplats för alla. Vi tar också upp vad som händer när chefen själv anklagas för kränkningar.

Medverkar gör Ledarnas Ove Ekerbring, chefsrådgivare, och Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare inom jämställdhet och mångfald. Programledare är Anki Udd, ledarskapsutvecklare.

Mer om #metoo och sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier – så jobbar du förebyggande och långsiktigt

Chefsbloggen.se

Checklista: Använd #metoo i ditt ledarskap

#metoo är en arbetsmiljöfråga och chefens ansvar

#inteforhandlingsbart

Artiklar

Annika Elias i Aftonbladet: Så kan #metoo förändra framtiden

Annika Elias i Expressen: Övergrepp är ett ledarskapsproblem 

Annika Elias i GöteborgsPosten: Kvinnliga chefer utsatta för trakasserier