Chefsguider

Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 275 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER
 1. Arbetsmiljö
  Arbetsmiljö

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsmiljo/

  [Html]

  En arbetsplats där man arbetar aktivt för en god arbetsmiljö är också en attraktiv arbetsplats. Allting på arbetsplatsen är arbetsmiljö! Tänk efter en stund - kan du komma på någonting som ...

 2. Ledarskap
  Ledarskap

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/Ledarskap/

  [Html]

  Chefer gör skillnad! Alla chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner för verksamheten. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten. - Chefen är en del ...

 3. Lön
  Lön

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/Lon/

  [Html]

  Chefen och lönen - Som anställd chef har du dubbla roller, inte minst när det kommer till lön. Du ska löneförhandla både om din egen lön och med dina medarbetare om deras. Våra guider om lön hjälper ...

 4. Jämställdhet, Ledarskap, Arbetsmiljö ...
  Hållbarhet och ledarskap

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/Hallbarhet/

  [Html]

  Att arbeta med hållbarhetsfrågor i din verksamhet är inget annat än normal affärs- eller verksamhetsutveckling. Det handlar om att din verksamhet ska drivas på ett ansvarsfullt sätt. Som chef har du ett huvudansvar ...

 5. Arbetsrätt
  Arbetsrätt

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsratt/

  [Html]

  Arbetsrätten lägger grunden för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde. - Som chef berörs du av arbetsrätten i dubbel bemärkelse. Dels har du en egen anställning och med den följer ...

 6. Medarbetarsamtal
  Medarbetarsamtal

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/Medarbetarsamtal/

  [Html]

  Undersökningar visar att chefer ägnar ungefär 80 procent av sin tid åt samtal i någon form. Det kan handla om all slags interaktion med medarbetare, till exempel att samtala, informera, instruera, presentera och, inte minst, ...

 7. Rekrytering, Mångfald
  Mångfald och inkludering

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/mangfald-och-inkludering/

  [Html]

  Att aktivt arbeta för inkludering och mot diskriminering är en viktig framtidsfråga för dig som chef. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar möjligheten för innovation och tillväxt, och utan en ...

 8. Verksamhetsutveckling
  Verksamhetsutveckling

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/verksamhetsutveckling/

  [Html]

  Genom att förstå vad verksamhetsutveckling innebär i din organisation, kan du ställa relevanta och klargörande frågor till ledning och involvera medarbetare i utvecklingen för att uppmuntra viljan till förändring. ...

 9. Rekrytering
  Chefen som rekryterare

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/chefen-som-rekryterare1/

  [Html]

  Att rekrytera personal är en stimulerande och lärorik process. Det kan också vara en stor utmaning för många chefer vad gäller tid, kunskap och resurser. Med rätt verktyg och förberedelser kan rekryteringsprocessen ...

 10. Coaching
  Coaching

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/Coaching/

  [Html]

  Coaching innebär att du hjälper dina medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och ta ansvar för dessa. Långsiktigt leder detta till att tid frigörs för dig, dina medarbetare utvecklas och deras ...

Lönestatistik, filmer och poddar

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar i Ledarnas lönestatistik.

 
Gör Lönekollen – Lönestatistik för chefer


Ledarna Play

Titta. Lyssna. Och bli en bättre chef.

Bli medlem