Jämställdhet i arbetslivet

Alla arbetsgivare ska aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön.

Aktuellt om jämställdhet

    Opinion: Så tycker Ledarna

    Vi driver opinion i samhällsfrågor som är viktiga för våra medlemmar; lön, chefsvillkor, jämställdhet, mångfald och hållbarhet.
    Läs Ledarskapets värde