Chefen och hbtqi+

En central del i en inkluderande organisation är det inkluderande ledarskapet. Visa i handling att du arbetar för inkludering istället för exkludering, och ta ansvar för att leda organisationen framåt.

Förutom att du utvecklar ditt personliga ledarskap kommer du skapa en verksamhet i utveckling och tillväxt.

Hbtqi+ står för homo, bi, trans, queer och intersexpersoner.

Att agera inkluderande och värdesätta mångfald har många positiva effekter:

  • Gör det enklare att ta vara på kompetenser.

  • Skapar större öppenhet.

  • Underlättar kommunikation.

  • Skapar mer dynamiska och innovativa organisationer.

  • Minskar stress.

Idag är det lättast att ta sig fram i arbetslivet genom att passa in i normen. Handlingsutrymmet kan vara mindre för en hbtqi-person, och det yttrar sig exempelvis i hur personen väljer att prata om sitt liv. På en arbetsplats anpassar sig många till den stämning och jargong som råder, ofta utan att vi reflekterar över det. Men det finns en risk för begränsningar för den som inte lever enligt normen som kan leda till stress och oro.

Anta utmaningen och bli en ally. Ordet ally kommer från det engelska ordet allyship och betyder att ge aktiv support till underrepresenterade grupper. Bli en förebild i din organisation, där du skapar en arbetsmiljö som får dina medarbetare att trivas. Dessutom kan det bidra till att ni lockar till er precis de anställda som ni vill ha.

Du som chef är viktig för att skapa en inkluderande arbetsplats där alla kan vara sig själva och säkerställa att ingen diskrimineras.Till din hjälp har du vår Checklista – bli bra på hbtqi+-frågor.