Öppenhet och dialog nyckel till hbtqi+-vänlig arbetsplats

Att skapa en hbtqi+-vänlig arbetsplats är en del av ditt ansvar som chef. Det säger Elias Fjellander, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

pride-elias-fjellander.jpg

Elias Fjellander, förbundsordförande RFSL Ungdom.

– Om man har en möjlighet att påverka samhällsförändringen – varför skulle man inte ta den?

Elias Fjellander var 17 år när han i april 2022 valdes till förbundsordförande för RFSL Ungdom. För honom kommer engagemanget naturligt:

– Demokrati är just att vi alla tar vårt individuella ansvar. Sedan kan vi ta ansvar på olika sätt; genom att vara förbundsordförande eller genom att visa civilkurage och säga ifrån när någon ropar glåpord på tunnelbanan.

– Vi tar våra uppnådda friheter för givna. Men vi befinner oss i en tid när den demokratiska utvecklingen går åt fel håll.

Som ung ledare stöter han på fördomar.

– Många utgår ifrån att kompetens kommer med en viss uppnådd ålder. Det finns en bild av att chefskap är nästa steg i en sorts befordringstrappa. Men mitt uppdrag är inte att veta allt om sakområden inom RFSL Ungdom, mitt uppdrag handlar om att ge övriga organisationen förutsättningar att göra sitt jobb så bra som möjligt.

Att skapa en öppen och inkluderande miljö på arbetsplatsen behöver inte vara större än att se över och bli medveten om sina vanor och vad du tar för givet. Att arbeta mot diskriminering är en skyldighet enligt lag.

– En undersökning från Myndigheten för arbetsmiljökunskap visade att små detaljer gör skillnad. Att det hänger en Prideflagga i receptionen på företaget har stor betydelse för hbtqi+-personer inom organisationen och fungerar även normsättande. Som chef har du ett normsättande ansvar och det är viktigt att fundera över vilka normer du förmedlar.

Det finns en föreställning om att vi i Sverige ligger långt framme i de här frågorna, vilket kan leda till att vi inte tar tag i dem fast det skulle behövas. Elias uppmanar chefer att starta samtal om hbtqi+ och inkludering, och att involvera fackliga representanter på arbetsplatsen.

– De flesta är välvilligt inställda och vill agera på ett schysst sätt. Det absolut viktigaste är att ha en öppen inställning och att vara lyhörd.

– Det handlar om dina medarbetare, det är inte bara en teoretisk tankeövning kring ”hbtqi+-personer”. Med största sannolikhet handlar det om medarbetare i din närhet som är uppmärksamma på hur du för dig och vilka signaler du skickar.

Fyra tips till chefer för att vara mer inkluderande

  • Ha en dialog med de fackliga representanterna på arbetsplatsen om hbtqi+ och praktiskt arbetsmiljöarbete.
  • Öka graden av medvetenhet. Vilka värderingar finns inom organisationen? Vilka visas upp externt? Vi vet att unga är mer värderingsdrivna i sin konsumtion och därmed finns också en affärsmässig potential i företagets värderingar.
  • Ta hjälp! Du måste inte vara expert på hbtqi+. Exempelvis RFSL har en digital grundutbildning som du genomför när det passar dig.
  • Inse ditt maktövertag. Som chef bör du vara respektfull, fokusera på personen du möter och vad hen känner och tänker.