När alla kan vara sig själv når du medarbetarnas fulla potential

Caroline Farberger är vd:n som började utforska sin könsidentitet mitt i livet. 2018 kom hon ut offentligt som transsexuell. Sedan dess har hon utsetts till årets hbtq på QX Gaygala 2019 och skrivit biografin Jag, Caroline, där hon berättar om sin resa.

Porträtt Caroline Farberger.

Caroline Farberger, partner och arbetande styrelseordförande i investmentbolaget Wellstreet.

– Vi har passerat många milstolpar genom åren, men vi har fortfarande en lång bit kvar innan acceptansen för ett icke-normativt levnadssätt är självklart, säger Caroline Farberger, partner och arbetande styrelseordförande i investmentbolaget Wellstreet och före dess vd på Ica Försäkringar.

Utmana ”det normala”

Det som uppfattas och anses som ”normalt” i ett samhälle behöver ständigt utvecklas och utmanas för att människor ska må bra men också för att stötta personer som lever i utanförskap, både i Sverige och utomlands, menar Caroline.

Hur jobbar Caroline själv som förebild för att vara inkluderande för hbtqi+-personer i sin organisation?

– Det finns bara ett sätt: Var nyfiken och ta ansvar för din egen utbildning och kunskapsinhämtning! Det som behövs är ett icke-normativt förhållningsätt. Sätt dig in i en icke-normativ persons tillvaro, var empatisk och försök se tillvaron genom dennes ögon. Om någon drar ett nedsättande skämt om till exempel homosexuella, säg ifrån direkt och markera att detta inte är ok! Föregå med gott exempel. Främst handlar det om att vara trygg i sina grundvärderingar.

Ett annat sätt att jobba med normer är att känna in jargongen i ledningsgruppen. Är det här en jargong där den icke-normativa vågar vara öppen? Kan en ny person vara öppen med sin läggning utan att bli kränkt? Hur pratar man om partners, förutsätts det i samtalet att det är en person av det motsatta könet?

Ställ öppna frågor

När det gäller att inkludera och nå transpersoner kan det vara lite knepigare eftersom de i högre grad än homosexuella lever dolt.

– Det ställer krav på dig som ledare och människa. Du måste tänka aktivt och agera aktivt. Ställ öppna frågor till dina kollegor, det är så otroligt lätt att tro och anta saker. Men med ett öppet och ärligt sinne kommer du långt.

Det faktum att Caroline kom ut under sin tid som vd för Ica Försäkringar OCH att hon valde att göra det så offentligt har varit viktigt för henne – för att kunna visa att det går att göra en transition samtidigt som man har ett kvalificerat och ganska offentligt arbete.

– Jag vet att jag har haft tur och att jag är privilegierad, men jag har bara blivit styrkt i mitt beslut och i min process. För mig har det varit viktigt att belysa att det går att göra och jag hoppas att jag gjort det lättare för andra som ännu inte tagit steget.

Vikten av förebilder

Företag som vill vara transinkluderade kan inte utgå ifrån att det bara finns två kön, man och kvinna. Gör du en enkät eller liknande är det enkelt att ha fyra kategorier; man, kvinna, annat och vill inte uppge. Kön är ett spektrum, identifierar vi oss som man eller kvinna eller är vi ickebinära? Ett sätt att lyfta fram att det finns fler kön, i detta fall transpersoner, är att göra som Spotify i sin årsredovisning. De redovisar antal män, kvinnor och ickebinära.

Tänk också igenom hur marknadsföringsmaterial och bildsättning ser hur. Kan en trans- eller homosexuell person känna sig inkluderad?

– Något som gav mig styrka att våga vara mig själv är Ica-Jerry som varit med i Icas reklamfilmer. På Icas gamla kontor i Solna hängde ett porträtt av honom och jag tänkte att kan han, som icke-normativ, hänga här på väggen på kontoret hos ett av Sveriges största bolag, så kan jag också våga vara icke-normativ. Det gav mig styrka. Ett annat exempel är Icas satsning tillsammans med Svenska Fotbollförbundet och kampanjen ”Alla är olika – olika är bra” som handlar om att öppna upp för allas olikheter.

Vilka är de affärsmässiga vinsterna med att ha en öppen och inkluderande kultur?

– Genom att vara öppna, inkluderande och tillåtande kring att alla får vara sig själv, får vi ut den fulla potentialen i varje medarbetare. Dessutom fattar vi bättre beslut om vi har flera olika synsätt och erfarenheter representerade. Medarbetarna blir mer engagerande – mer lojala och mer nöjda. Vilket bidrar till att man blir en mer attraktiv arbetsgivare, avslutar Caroline.