Mångfald, jämställdhet och inkludering

Inkludering handlar dels om att följa diskrimineringslagen, och dels om ta vara på fördelarna med mångfald på arbetsplatsen.