Våga vara nyfiken och utmana dina fördomar

Läs på, var nyfiken och var inte främmande för att utmana dina fördomar. Det rådet ger Gabriella Wiiala till chefer som aktivt vill jobba med hbtqi+-frågor.

Porträtt Gabriella Wiiala.

Gabriella Wiiala, styrelseordförande för Diversity Charter.

Till vardags är Gabriella Wiiala personalansvarig affärsområdeschef på kommunikationsbyrån Spoon. Hon är också styrelseordförande för organisationen Diversity Charter, som jobbar med att medvetandegöra nyttan av mångfald och inkludering inom näringsliv och samhälle.

När det kommer till hbtqi+-frågor vill hon främst lyfta fram faran i att omedvetet hamna i heteronormen.

– Jargonger och machokultur är typiska exempel på sådant som inte är acceptabelt vardagsbeteende. Men det kan också vara specifika herr- och damtoaletter, säger Gabriella Wiiala.

Kunskap skapar medvetenhet

Om hbtqi+-frågor känns nytt för dig som chef, läs på. Med mer kunskap blir du också medveten om dina egna fördomar och kan lättare identifiera heteronormer som kan uppfattas exkluderande.

En lyhörd chef kan fånga upp om en medarbetare inte vill dela vardagsupplevelser vid fikabordet. Du kan närma dig någon på ett respektfullt och intresserat sätt och på så sätt kan organisationen bli mer inkluderande.

Liksom många andra företag har även Spoon policyer och en värdegrund.

– I mitt ledarskap jobbar jag med respekt och att människor alltid ska kunna vara trygga med mig. Vi har en policy och en fin broschyr. Men värderingarna finns inte där i vardagen bara för att de är nedskrivna. Du måste jobba aktivt med dem, säger Gabriella Wiiala.

Chefen måste bottna i sitt ledarskap

Spoon lutar sig mot strukturella verktyg som medarbetarundersökningar, enkäter och månadssamtal där eventuell diskriminering följs upp. På så sätt är de rustade att agera när något går fel. En incident efter en personalfest fick ledningen att gå ut och snabbt markera att olämpligt beteende inte är acceptabelt.

– Vi fick vetskap om detta i ledningen och följde upp vad som hänt. Genom att markera så tydligt kunde vi också leva vår värdegrund, och det var positivt att medarbetare vågade lyfta händelsen, säger Gabriella.

– En chef behöver vara svintydlig och bottna i sitt ledarskap. Det kräver mod att lyssna på sina egna värderingar, kanske till och med lite ensamt i början. Du kanske kan uppfattas som lite obekväm om du börjar ifrågasätta invanda normer. Var då tydlig med syftet och dela med dig av dina tankar, då blir det lättare att få andra med sig. Och det behöver inte bli en sådan stor grej.

3 tips för att skapa en inkluderande hbtqi+-miljö

  1. Var nyfiken på andra, våga fråga om du märker att någon person inte alltid känner sig bekväm. Men gör det inte till ett förhör.
  2. Försöka leda på ditt sätt, utifrån företagets värdegrund. Viktigt att adressera frågorna på ett äkta sätt.
  3. Ha ett tydligt system, som flaggar upp om det blir fel. Det skapar trygghet i organisationen.