Så lever hbtqi+-frågorna året om hos Nordea

Nordea har ett mångårigt samarbete med Pride. Partnerskapet handlar om att bli mer inkluderande – i relationen till kunder, medarbetare och samhället i stort.

pride-2021-asa.jpg

Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef hos Nordea.

Åsa Nilsson Billme ansvarar för mångfaldsfrågor hos Nordea och berättar att engagemanget för hbtqi+ pågår året om och hon betonar hur viktiga cheferna är i det arbetet.

– Vi samarbetar med lokala Pride-organisationer runt om i landet och möter många människor i Pride Park, berättar Åsa Nilsson Billme.

Konkreta verktyg för chefer och medarbetare

Pride-partnerskapet är ett sätt för banken att visa att de vill vara inkluderande för sina medarbetare och kunder. Med hjälp av olika diskussionsverktyg, utbildningar och gästföreläsningar tar de upp olika typer av utmaningar kopplat till hbtqi. Det blir en konkret hjälp till cheferna. Exempelvis att diskutera omedvetna fördomar i sina kundteam. Vissa delar är medarbetarledda, men chefer och ledning är också delaktiga i de här processerna.

Åsa Nilsson Billme har jobbat med mångfaldsfrågor på olika sätt i mer än 20 år. Sedan hösten 2016 leder hon mångfaldsarbetet i Nordea. En gång i kvartalet ställer banken frågor om bland annat inkludering och trakasserier till sina medarbetare. Uppstår någon incident, kan hr stötta chefer som identifierar problem i sina team. Till sin hjälp har Åsa och hennes team en räcka olika verktyg, policyer och utbildningar som stöttar cheferna.

– För oss är det viktigt att högsta ledningen är synlig och har en pågående dialog om frågan. Vi gör det här för att bli bättre gentemot våra kunder och medarbetare. Då ligger det på oss att aktivt identifiera var det skaver och hitta förbättringsområden, säger Åsa Nilsson Billme.

Ett konkret exempel på hur hbtqi+-arbetet över gränserna gett frukt, är en policy som infördes under 2021. Den innebär att regnbågsföräldrar har samma rätt till föräldraledighet som andra medarbetare. Policyn innebär kanske inte så mycket i Sverige. Men lagarna ser olika ut i länder där Nordea är verksamt, och detta är ett konkret sätt att skapa lika rättigheter för de drygt 28 000 medarbetarna. Policyn är ett exempel på hur idéer växer fram internt och att banken lever hbtqi+ året om, inte bara under Prideveckorna.

– 2022 har vi tagit nästa steg i vår support av transpersoner genom att implementera riktlinjer som tydliggör vår ståndpunkt. Vi erbjuder utbildning för chefer och kollegor, chefsstöd för att kunna stödja medarbetare, möjlighet för alla som vill att välja pronomen, hr- och kamratstöd och mer. Och för den som vill korrigera sin kropp har vi också infört en smidigare administrativ process. Alla chefer och medarbetare ska känna att de är respekterade och uppskattade för sitt sanna jag och vi vill fortsätta att utveckla det här området.

Identifiera ditt varför

Även om banken jobbar med dessa frågor hela vägen från styrelsen ut till alla medarbetare, säger Åsa att de har mycket kvar. Hennes tips till dig som chef är att identifiera ditt varför. En inkluderande organisation får både kunder och medarbetare att känna sig välkomna.

– Utmaningarna kan se olika ut. Se över rekryteringsprocessen, så att du inte diskriminerar omedvetet. Någon annan kanske utvärderar sina produkter, är de inkluderande? Men framför allt prata. Med kunder, med medarbetare, med andra chefer, säger Åsa Nilsson Billme.

För att ens komma dit är det viktigt att släppa prestigen i att allt ska vara så perfekt. Prova dig fram, utvärdera, läs på och hitta nya förbättringsområden. Trots att hon själv jobbat med frågorna i över 20 år är Åsa Nilsson Billme väldigt ödmjuk när det kommer till sin egen roll.

– Jag vet inte om jag är en förebild, men jag försöker. Mitt bästa verktyg är att lyssna, att verkligen försöka höra vad andra säger och hur de tänker. Det är viktigt att samarbeta över olika gränser och vara nyfiken på olika perspektiv. Olikheter är bra.

3 tips för att skapa en inkluderande hbtqi+-miljö

  • Våga ta ställning och vara tydlig med det. Ha nolltolerans mot diskriminering och agera tidigt.
  • Jobba med att bygga medvetenhet i varje team. Läs på om normer och fördomar och fobier. Utveckla kulturer där vi ser olikheter som får plats, respekteras och kommer till tals.
  • Prata, prata, prata – även om det är svårt att hinna. Öppen dialog och regelbundenhet är vägen till framgång.