Så kan chefen motverka minoritetsstress – fyra framgångstips

Att skapa en inkluderande arbetsplats för personer inom hbtqi+ är av stor betydelse för en positiv och trygg miljö där alla medarbetare känner sig sedda och respekterade. Som chef har du en unik möjlighet.

pride-roshanak-fatahian.jpg

Roshanak Fatahian, Diversity & Inclusion Director, Nord DDB.

Roshanak Fatahian är tillsammans med Nicole Kavander grundare av nätverket All of us. De grundade nätverket då de insåg behovet av stöd och representation i jobbvardagen för personer som lever utanför normen.

– Chefer har en unik möjlighet att stödja och inkludera hbtqi+-personer och att representera icke-stereotypa individer.

All of us är ett nätverk inom den kreativa sektorn som hjälper företag att öka mångfalden och förbättra kommunikationen. I sin roll som ansvarig för mångfaldsfrågor på reklambyrån Nord DDB betonar Roshanak vikten av att aktivt inkludera och synliggöra hbtqi+-personer och deras erfarenheter på arbetsplatsen.

Roshanak lyfter fram begreppet minoritetsstress.

– Ordet beskriver hur individer utanför normen kan kompromissa med sig själva för att passa in eller för att uppnå sina arbetsuppgifter.

Roshanaks tips för att skapa en inkluderande arbetsplats

  • Utveckla medvetenhet och förståelse. Börja med att utveckla medvetenhet och förståelse för de unika utmaningar och erfarenheter som hbtqi+-personer möter. Ta dig tid att lära dig om hbtqi+ och hur individens liv och arbetsmiljö påverkas.
  • Främja öppen kommunikation och dialog. Skapa en arbetsmiljö där öppen kommunikation uppmuntras, och där medarbetare känner sig trygga att dela sina tankar och erfarenheter. Ge utrymme för dialog och lyssna aktivt på allas perspektiv och behov.
  • Implementera inkluderande policyer och riktlinjer. Se till att din arbetsplats har tydliga policyer och riktlinjer som främjar inkludering och motverkar diskriminering baserad på sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det är viktigt att skapa en trygg och konfidentiell rapporteringsprocess för incidenter och trakasserier samt erbjuda stödresurser för medarbetare.
  • Jobba för verklig mångfald. Det bästa sättet att få bort minoritetstress är att arbeta för mångfald, vare sig det gäller hela arbetsplatser eller arbetsgrupper. Det är jättebra att lyfta in andra perspektiv då och då, men för att mena allvar bör företag och organisationer ha som mål att spegla mångfalden i samhället och låta det genomsyra hela verksamheten.

Roshanak Fatahian betonar att en inkluderande arbetsplats inte bara är en moralisk skyldighet utan också en strategisk fördel.

– Genom att skapa en miljö där hbtqi+-personer känner sig välkomna och respekterade främjar du innovation, kreativitet och produktivitet bland medarbetarna.

Roshanak Fatahian deltog på eventet för Framtidens kvinnliga ledare 2023, där hon även satt i juryn. Se den inspelade sändningen