Praktiskt jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbete är en del av mångfalds- och inkluderingsarbetet och handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön.

För att lyckas kan du som chef fokusera på ditt egna ansvarsområde och göra skillnad inom det. Här är några viktiga punkter att tänka på.

 • Säkerställ jämställdhet i rekryteringsprocessen och sträva efter att ha slutkandidater av båda kön. Gör karriärvägar och lediga tjänster transparenta för alla. Förebygg sexuella trakasserier och skapa en trygg arbetsmiljö.
 • Ge alla medarbetare samma förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.
 • Utvärdera och värdera arbete utifrån samma kriterier.
 • Se till att ingen missgynnas på grund av föräldraledighet.
 • Se till att alla har tillgång till lämpliga redskap, omklädningsrum och arbetskläder.

Det här måste du göra enligt lag

 • Säkerställ att rekryteringsprocesserna är jämställda från början till slut. Läs mer på våra sidor om rekrytering.
 • Se till att arbetsmiljön i gruppen är fri från sexuella trakasserier.
 • Se till att alla medarbetare, oavsett kön, har samma förutsättningar att göra sitt jobb på ett bra sätt.
 • Värdera allas arbete på samma grunder. Läs mer om lönekartläggning hos Diskrimineringsombudsmannen.
 • Se till att män och kvinnor har samma möjlighet till inflytande.
 • Säkerställ att ingen missgynnas i samband med föräldraledighet. Läs mer om det hos Diskrimineringsombudsmannen.

Jämställt beteende för dig som ledare

För att skapa en inkluderande och jämlik arbetsplats kan du agera som förebild och sätta normer för ett jämställt beteende. Här är några tips.

 • Var tydlig med dina förväntningar och var uppmärksam på eventuella könsrelaterade mönster.
 • Ge både män och kvinnor möjlighet till inflytande.
 • Se till att alla anställda har rätt utbildning och motivation för jämställdhetsarbete.
 • Skaffa kunskap om exkluderande beteenden och härskartekniker.
 • Ta hjälp av experter och specialister för att främja jämställdhet och motverka diskriminering och trakasserier.

Jämställdhetsarbetet bör integreras i kärnverksamheten för att få långsiktiga effekter. Som chef behöver du vara en förebild och leva efter företagets värderingar varje dag. Utbilda dig och sträva efter inkluderande ledarskap.

Arbete med jämställdhet beroende på ansvarsområde

Beroende på vilket ansvarsområde du har kan du också vidta praktiska åtgärder inom ditt område:

 • Marknadschef. Undvik att förstärka könsroller i marknadsföringen.
 • Produktutvecklingschef. Ta hänsyn till både kvinnors och mäns förväntningar och behov.
 • Produktionschef. Se till att produktionskedjan är anpassad efter båda köns fysiska förutsättningar.
 • Inköpschef. Ställ krav på jämställdhet hos leverantörer och underleverantörer.
 • Kommunikationschef. Kommunicera inkluderande och undvik förstärkning av stereotypa könsroller.
 • Ekonomichef. Skapa kriterier för jämställda investeringar och fördela resurser jämnt mellan könen.