Checklista – en föräldravänlig arbetsplats

Att ha en arbetsplats som är föräldravänlig, är en del i det praktiska jämställdhetsarbetet. Så här kan du skapa en föräldravänlig arbetsplats.
 • Skriv en föräldrapolicy ihop med dina medarbetare.
 • Informera nyanställda om er föräldrapolicy.
 • Uppmuntra både mammor och pappor att ta ut föräldraledighet.
 • Var själv en förebild både i teori och praktik.
 • Skapa bra rutiner för överlämning och återgång före och efter föräldraledighet.
 • Planera in ett möte i god tid innan föräldraledigheten är slut. Fråga om datum för återinträdet fortfarande gäller.
 • Fråga om medarbetaren vill gå ner i tid – din medarbetare har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till 25 procent tills barnet är åtta år.
 • Informera om rutiner för vård av barn och uppmuntra både kvinnor och män att vabba om barnen är sjuka.
 • Föräldralediga ska få fortlöpande information om vad som sker i verksamheten och ha möjlighet att delta i verksamhetens fortbildningsprogram.
 • Föräldralediga ska inkluderas i den årliga lönerevisionen.
 • Ta in vikarier vid föräldraledighet, även om det är en kortare tid så att inte den föräldralediga medarbetaren måste sköta jobbet parallellt med föräldraledigheten.
 • Erbjud föräldrar att ta med barn till jobbet de gånger skolan/dagis är stängt. • Planera in möten mellan 9.30 och 15.00 och ta hänsyn till lov vid planering.
 • Vid övernattning boka lokal så pass nära att det finns möjlighet att åka hem över natten för den som behöver.
 • Tillåt och gör det möjligt med flexibla arbetstider och att arbeta hemifrån. Se till att rätt utrustning finns.
 • Erbjud friskvård på arbetstid. Det kan vara svårt att hinna med på fritiden, speciellt viktigt kan det vara för ensamstående föräldrar.
 • Erbjud hushållsnära tjänster som löneförmån.