Ledarskap för bättre arbetsmiljö

En bra arbetsplats är där du trivs och dit du vill återvända. Och på arbetsplatser med aktivt arbetsmiljöarbete är produktionsresultatet också bättre. Det menar NCC:s arbetsmiljöchef Lars-Gunnar Larsson som är gäst i detta avsnitt av podden.

Chefsrådgivaren Maud Harberg ger bland annat svar om vad som händer när du returnerar eller avsäger dig ditt arbetsmiljöansvar som chef. Och hör vilka argument du ska använda för att engagera din ledningsgrupp i arbetsmiljöfrågan.

Programledare är Anki Udd. Inspelad 2017.

Ett gott arbetsmiljöarbete är grunden för att minska olycksfallen på våra arbetsplatser, men det handlar också om att skapa en arbetsmiljö för chefer som gynnar arbetsmiljöarbetet. För NCC:s arbetsmiljöchef Lars-Gunnar Larsson är ledarskapet centralt.

”Chefer ovanför produktion ska inte bara prata arbetsmiljö utan verkligen jobba med arbetsmiljöfrågorna. Vårt säkerhetskulturprogram är uppdelat på två, För produktionspersonalen handlar det om att tänka riskbild, att reagera och agera och att bry sig om varandra. För ledarskapet handlar det om signalvärden, om att vara ett föredöme och att reagera och agera”, säger Lars Gunnar Larsson.

Läs mer om arbetsmiljö

Arbetsmiljö – fördjupning
Ansvar för arbetsmiljön – fördjupning
Chefens egen arbetsmiljö – fördjupning
Podd: Nya regler för en bättre arbetsmiljö