Branschbevakning Skogliga näringar

Här kan du läsa om de senaste trenderna och utmaningarna som är aktuella för dig inom skogliga näringarna: jord- och skogsbruk, skogsindustri, sågverk, trä- och möbelindustri, trähusindustri samt grafisk industri.

Branschbevakning har under senare år utvecklats till en allt viktigare del i Ledarnas utbud till medlemmar och andra intressenter i vår omvärld. I många chefsroller ingår naturligen att hålla sig ajour med den egna branschen, men också med angränsande. Den ökade rörligheten på chefsmarknaden är en av orsakerna. Under året presenterar vi ett antal branschrapporter, med syftet att möta dessa behov.

I den senaste rapporten – Skogliga näringar ur ett chefsperspektiv – har vi valt att fokusera på skogsbruk samt skogs- och träindustri. Med fokus inställt på chefsrollen märker man, föga förvånande, att den ser olika ut inom dessa delbranscher. Globaliseringen medför dock likartade krav på kvalitet och konkurrenskraftig produktion.

I oktober 2016 släppte Skogsindustrierna sin marknadsekonomiska rapport "Så går det för Skogsindustrin”. Rapporten summerar de senaste fyra månaderna för branschen. Läs om investeringsboomen inom massa/papper och den stabila marknaden för trävaror. Du hittar rapporten hos Skogsindustrierna

Branschbevakningen sker i samarbete med föreningarna Sveriges Skogstjänstemannaförening, Ledarna inom Skogs- och Träindustrin och Grafiska Medieförbundet.

Just nu byter vi verktyg för nyhetslistningen. Listan uppdateras igen så snart vi har möjlighet.

Branschbevakning Skogliga näringar

    Skogliga näringar

    Annika Hage, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna.

    Branschrapport


    rapport-chef-i-basindustrin.jpg

    Branschrapport