Arbetsmiljö

Kursen vänder sig till dig som leder medarbetare och har ett arbetsmiljöansvar. Som chef har du en nyckelroll för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö.

För att du ska ha bästa möjliga förutsättningar för detta arbete går vi igenom grunderna i arbetsmiljölagstiftningen. Vi gör bland annat nedslag i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, våld och hot i arbetsmiljön och ensamarbete.

Vi tittar närmare på ditt särskilda ansvar som chef och vikten av medarbetarnas medverkan i arbetsmiljöarbetet. Vi kommer också att prata om hur du själv får en hållbar och fungerande arbetsmiljö.

Efter kursdagen kommer du att ha kunskap om vilka krav som ställs på dig som chef för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och vad du kan göra om arbetsmiljöarbetet inte fungerar. Kursen bygger på ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Ur programmet

  • Aktuella lagar och regler som hjälper dig att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
  • Varningssignaler du bör uppmärksamma och hur kan du förebygga och reparera brister i den psykosociala arbetsmiljön
  • Vem är ansvarig för arbetsmiljön och vad gör jag som chef när arbetsmiljöarbetet inte fungerar?

Förbered dig för kursen

Mer information om förberedelser inför kursen skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en plats.

Boka plats på kursen

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan. Du får direkt en bekräftelse på om du har fått en plats, eller blivit placerad på väntelista. Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Tid och plats

  • Malmö 14 november 09:00 - 16:00 - HC Meetings/High Court, Malmö
    Denna kurs är fullbokad men du kan anmäla dig till reservlistan.
  • Malmö 15 november 09:00 - 16:00 - HC Meetings/High Court, Malmö
    Denna kurs är fullbokad men du kan anmäla dig till reservlistan.
  • Halmstad 5 december 09:00 - 16:00 - First Hotel Mårtenson, Halmstad
Logga in för att anmäla dig till aktiviteten
Betyg

Förläng och förstärk lärandet

Innan vi ses på kursdagen kommer du att få förbereda dig genom att göra en eller flera digitala aktiviteter, som är en del av kursen och fyller en viktig funktion för att du ska kunna nå kursens mål.

Efter kursen får du möjlighet att förlänga och förstärka lärandet genom uppgifter där du tillämpar dina kunskaper.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem