Delat ledarskap

Delat ledarskap innebär att ni är två eller fler som delar på ansvar och arbetsuppgifter i chefsuppdraget. Det finns både för- och nackdelar med delat ledarskap.

För många kan delat ledarskap vara en möjlig väg för att uppleva att det är möjligt att hantera sitt chefsuppdrag och dela ansvar och uppgifter med någon annan. Delat ledarskap kan betyda allt från en tydlig fördelning av specifika arbetsuppgifter till verkligt samledarskap. Om du väljer att dela upp arbetsuppgifterna mellan dig och en kollega innebär det i praktiken att dina medarbetare har två chefer, med ansvar för skilda arbetsuppgifter.

Samledarskap, eller ”äkta” delat ledarskap, innebär att de som delar på ledarskapet gör det fullt ut, inom alla ansvarsområden. Ett framgångsrikt samledarskap startar ofta som ett initiativ hos chefer själva som har förtroende för varandra. Det kan vara en betydligt större utmaning att nyrekrytera två personer för ett delat ledarskap.

Delat ledarskap förutsätter gemensamma värderingar

Studier visar att de som delar ledarskapet behöver ha likvärdiga gemensamma värderingar. Du och din chefskollega måste också ha stort förtroende för varandra och vara prestigelösa.

Lika viktigt är det att vara tydliga gentemot era medarbetare om hur ni kommer att leda verksamheten. Det finns risker att bli utspelade mot varandra av era medarbetare. Men om ni har en tät kommunikation och är eniga om hur ni vill leda gruppen och verksamheten så finns det stora möjligheter att lyckas. Då kan det vara en bra lösning för att få bättre förutsättningar att hantera uppdraget och hålla som chef.

Verksamheten blir också mindre sårbar i det fall du eller din kollega är frånvarande under längre tid. Då kan ni på ett smidigt sätt täcka upp för varandra.

I boken ”Delat ledarskap – om chefer i samarbete” skriver tre forskare om de möjligheter som finns med delat ledarskap, men också vilka fallgropar som är viktiga att undvika.

Några av framgångsfaktorerna som tas upp är:

  • Att ha gemensam grundsyn – för att kunna leda mot ett och samma mål
  • Att inte kompromissa – behöver ibland göra avkall på sina egna idéer till förmån för att se att den andras idéer kan vara minst lika bra
  • Att växla och varva – arbetsuppgifter vandrar fram och tillbaka inom paret
  • Att vara genompratad och klara skarpa lägen – krävs för att ha förmåga att handla snabbt och intuitivt
  • Att sitta nära varandra (gärna i samma rum) – ger goda förutsättningar för att utveckla samarbetet
  • Att dra nytt av att vara olika – likhet i människosyn och prestigelöshet är viktigt, men andra olikheter kan ni dra nytta av genom att ni kompletterar varandra.