Ny som chef

Som chef har du ofta stora möjligheter att påverka din verksamhet och hur den drivs. Det är ofta det, och möjligheten att få ta ansvar för planeringen och ledningen av det dagliga arbetet, som får människor att vilja jobba som chef.

När du är ny i din chefsroll, står du inför många nya situationer och ansvarsområden. Här kan du läsa våra tips om vad som är viktigast att tänka på så här i början.

Börja med en uppdragsdialog

Du behöver göra som med syrgasmasken på flygplan, alltså hjälpa dig själv innan du kan finnas där för andra. Börjar du din chefskarriär med att förstå vikten av att få rätt förutsättningar för att kunna göra ditt jobb, kommer du kunna trivas länge i rollen som chef.

Undersök vad som ligger i ditt uppdrag och stäm av med din chef att du förstått förväntningarna rätt. I dialogen om ditt uppdrag ska du också begära rätt förutsättningar för att kunna uppfylla förväntningarna.

Det finns stora fördelar med att planera in återkommande samtal med din chef, där ni säkerställer en gemensam syn på din roll.

Här hittar du mer stöd för uppdragsdialogen.

Introducera dig själv och lyssna

Oavsett om det finns ett färdigt introduktionsprogram för dig eller inte, så behöver du använda den första tiden till att presentera dig och lära känna personerna och verksamheten. Ställ frågor och lyssna mycket. Skriv ner idéer och tankar, men vänta med att presentera dem tills du vet hur alla medarbetarna ser på nuläget, och hur kulturen på arbetsplatsen fungerar.

Samma sak gäller även om du är rekryterad internt och blir chef över dina tidigare arbetskamrater. Din roll har förändrats, och den nya relationen behöver göras tydlig.

Om du tidigt börjar föreslå förändringar kan det uppfattas som kritik mot jobb som har lagts ner tidigare. Om du inte har hunnit ta till dig hela bilden är risken också stor att dina nya lösningar inte är optimala.

Läs mer om:

Samtal och dialog

Verksamhetsutveckling

Rekryterad internt

Som internrekryterad chef kan din omgivning ha förväntningar på dig och hur du ska vara som chef.

Om du blir chef över den grupp du jobbat i, kan medarbetarna ha extra höga förväntningar på din lojalitet mot dem. Det viktigaste då är att du behåller fokus på ditt ansvar och förklarar hur du jobbar för verksamhetens bästa.

Att vara chef över människor du känner sedan tidigare, påverkar er relation till varandra. Det kan till exempel handla om att ni blir mindre öppna mot varandra. Om du har en närmare relation till någon i gruppen, kan övriga uppleva att du favoriserar den personen.

Ta upp frågor kring dina förväntningar och farhågor. Först för dig själv, och sedan i gruppen. Diskutera vad som kommer bli annorlunda, med fokus på hur du vill leda och påverka gruppens arbete mot verksamhetens mål.

Chefens dubbla roller och balansakt

Som chef är du framförallt arbetsgivarens representant. Samtidigt förväntas du ta tillvara dina medarbetares intressen och representera dem i organisationen.

Du underlättar för dig själv om du:

 • informerar dina medarbetare om beslut i organisationen som kan beröra dem och vilken linje du driver i olika sammanhang
 •  följer de formella beslutsgångarna
 • ser till hela verksamhetens bästa, även om det ibland missgynnar din del av verksamheten.

I ditt jobb som chef ingår att hantera relationer, förhålla dig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning. Du behöver hitta en bra balans mellan de olika delarna. Om du till exempel fokuserar alltför mycket på ramar och resultat, kan relationerna och riktningen bli lidande.

Här kan du läsa mer om chefens balansakt

Lär dig delegera

Att kunna delegera är avgörande för att du ska fungera bra i din roll som chef. Börja träna på det direkt om du tycker att det är svårt. Det vinner du på i längden.

Så blir du bra på att delegera:

 • Ha förtroende för andras förmågor.
 • Våga släppa kontrollen.
 • Sträva efter att andra ska växa och våga ta ansvar.
 • Var tydlig med dina förväntningar, förklara och led.
 • Låt medarbetaren avgöra hur uppgiften ska lösas.

Våga misslyckas

Att förändra sitt sätt att jobba och tänka tar ofta tid. Du kommer inte alltid lyckas vara den chef du vill vara. Det viktigaste är att du gör ditt bästa, och alltid strävar efter den balans som gör att du fungerar i din roll. 

Låt oss guida dig i din chefsroll

Här på ledarna.se har vi mycket information för olika delar av ledarskapet och chefsrollen. Om du hellre tittar och lyssnar än läser, märker du när du rör dig runt på webbplatsen att vi har många filmer och poddar inom de olika ämnesområdena.

En bra film att börja med är den här, där du får en kort introduktion till vad du kan förvänta dig i din nya chefsroll.

Undvik diskriminering

Läs om hur du undviker diskriminering och arbetar för att främja mångfald och jämställdhet på våra sidor om Mångfald, jämställdhet och inkludering.

Är du ny som chef?

Som medlem i Ledarna får du rådgivning och stöd, utveckling och trygghet. I medlemskapet ingår bland annat:

 • Avtalsgranskning
 • Kurser och seminarier
 • Karriärrådgivning
 • Inkomstförsäkring

Alla tjänster ingår i din månadsavgift. Hos oss blir du en bättre chef.