Ny som chef

Att vara chef är ett roligt, stimulerande och ibland utmanande uppdrag. Som ny chef står du inför en hel del nya situationer och ansvarsområden.

Vi på Ledarna välkomnar ditt val av yrke – som chef. Vi vet att ledarskap gör skillnad! Du har fått förtroendet att företräda din arbetsgivare och ta ansvar för att leda både verksamhet och medarbetare.

Bli en bättre chef med vår kurs: Ny som chef

För att du ska få en så bra start som möjligt har vi samlat några tips och råd till dig. Kom ihåg att skynda långsamt, även om du säkert är ivrig att snabbt komma igång. Det tar tid att fullt ut få grepp om alla delar av chefsuppdraget och inte minst att bygga förtroende och goda relationer till dina medarbetare och din egen chef.

Klargör ditt uppdrag

Den första tiden bör du få någon form av introduktion till organisationen och din nya roll. Det är en viktig pusselbit dels för att förstå och lära känna verksamheten, dels för att stämma av vilka förväntningar som finns på dig och vad du själv förväntar dig i ditt nya uppdrag. Vi vet att det finns chefer som inte erbjuds en strukturerad process för introduktion. Då är det ännu viktigare att du själv tar initiativ som gör att du landar in rätt och att din startsträcka för att komma in i arbetet kortas.

Se till att du tidigt avsätter tid för återkommande dialog med din närmaste chef för att stämma av era förväntningar på varandra och hur ni vill arbeta tillsammans. I vår checklista för uppdragsdialog får du tips på vilka områden som är relevanta att beröra under sådana samtal.

Lära känna dina medarbetare

Som chef är det ditt jobb att skapa förutsättningar för att dina medarbetare i sin tur ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Boka så snart som möjligt in tid med var och en för att börja lära känna dem. Under det här samtalet presenterar du dig själv och dina förväntningar, men viktigast är att lyssna. Tips på frågor till medarbetaren kan vara:

  • Berätta om dig själv.
  • Vad ger dig energi och motivation i arbetet?
  • Vilka är dina största utmaningar i arbetet just nu?
  • Vilka förväntningar har du på mig som chef?

Rekryterad internt

Det är väldigt vanligt att bli rekryterad till det första chefsuppdraget i den organisation man redan arbetar i. Det finns fördelar med att bli internrekryterad. Du har exempelvis redan kännedom om organisationen och den verksamhet som bedrivs. Du är bekant med organisationskulturen och vet vem du ska vända dig till i olika ärenden.

Men det kan också vara utmanande. Förväntningarna på dig, som redan är hemma i organisationen, kan vara extra stora. Blir du dessutom chef över den grupp du tidigare jobbat i är de förmodligen ännu större. Du vet ju vad ni tycker om saker och ting och vad som borde vara annorlunda och nu förväntas du agera på det.

Oavsett om du är internrekryterad eller inte så är det bra att boka in enskilda möten med medarbetare. Det är viktigt att du klargör att du nu har en annan roll och att era relationer kan komma att förändras. Det betyder inte att de blir sämre, men de kommer att vara annorlunda.

Skynda långsamt

Du är säkert ivrig och vill komma igång snabbt. Kanske får du tidigt idéer om vad du vill förnya och förändra. Om du är alltför snabb med att genomföra åtgärder kan det uppfattas som direkt kritik mot hur man arbetat tidigare. Det kan också finns skäl till nuvarande arbetssätt eller metoder som du ännu inte känner till. Ställ istället många frågor och var nyfiken. Skriv ner dina idéer och tankar, men avvakta lite med att presentera dem tills du har en bredare bild av verksamheten och medarbetarna.

Stöd till dig själv

Du kommer möta många nya situationer som du kanske inte har någon tidigare erfarenhet av. Det är därför viktigt att du själv har någon att prata med för att bolla tankar och få råd. Det kan vara din egen chef, andra chefskollegor eller kanske en mentor.

Använd dig av de stödfunktioner som finns i organisationen, som ekonomi, hr och it. Du kan aldrig bli expert på alla områden.

Det är lätt att helt uppslukas av ditt nya uppdrag. Se till att du kontinuerligt avsätter tid för egen reflektion. Reflektion är en väg till lärande.

Som medlem i Ledarna har du också tillgång till personlig chefsrådgivning.

Undvik diskriminering

Läs om hur du undviker diskriminering och arbetar för att främja mångfald och jämställdhet på våra sidor om Mångfald, jämställdhet och inkludering.

Verktyg

Gör Ledarprofilen

Få inspiration och vägledning i ditt ledarskap genom att ta ställning till olika påståenden som vägs ihop till en ledarprofil.

Kurs

Ny som chef

Få bästa möjliga start och utveckla din förmåga att möta de sammanhang som du står inför i din nya roll.

Är du ny som chef?

Som medlem i Ledarna får du rådgivning och stöd, utveckling och trygghet. I medlemskapet ingår bland annat:

  • Avtalsgranskning
  • Kurser och seminarier
  • Karriärrådgivning
  • Inkomstförsäkring

Alla tjänster ingår i din månadsavgift. Hos oss blir du en bättre chef.