Agilt synsätt för chefer

Syftet med ett agilt arbetssätt är att få fokus på ökat kundvärde, snabbare ledtider, direkt feedback och mer engagerade medarbetare. Lär dig hur du blir mer lättrörlig i en föränderlig värld.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Som ledare står du dagligen i ett korsdrag mellan planerat arbete och oförutsägbara händelser. Allt oftare används ordet agilt för att beskriva ett populärt arbetssätt. Men vad innebär det egentligen?

Agil betyder lättrörlig och många företag och organisationer inser att just agila arbetsmetoder kan vara vägen till framgång i en föränderlig värld. Vi behöver konstant tänka nytt, vara förändringsbenägna och anpassliga för att inte bli omkörda av konkurrenter.

Exempel på vad du lär dig om agila metoder:

  • Agila metoder och historik
  • Agilt tänkande vs traditionell projektmetodik
  • Agila roller
  • Tips, goda råd och fallgropar

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du lär dig grunderna och de viktigaste praktiska aspekterna av agila metoder. Grunden gör att du bättre kan förstå andra som arbetar agilt och också själv börja införa nya arbetssätt. Vi varvar teori med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Under kursens gång diskuterar vi när det är lämpligt att jobba agilt och vilka fördelar det ger.

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Stockholm, Ledarna
09 december 2022 klockan 9.00-16.00

Om kursledarna

Magnus Österholm har jobbat i agila organisationer och med agila transformationer inom stora bolag och är en van utbildare inom agila synsätt, projektledning och ledarskap. Han är certifierad utbildare inom det agila ramverket SAFe.

Johanna Gittne är ledarskapsutvecklare och utbildare med fokus på bland annat neuroledarskap och taktisk kommunikation. Hon har jobbat med rådgivning inom strategiskt och operativt hr-arbete, och är certifierad Agile HR & Leadership Facilitator och Agile People Coach.