Agila synsätt för chefer

Syftet med ett agilt arbetssätt är att få fokus på ökat kundvärde, snabbare ledtider, direkt feedback och mer engagerade medarbetare. Lär dig hur du blir mer lättrörlig i en föränderlig värld. Kursen ger dig en introduktion till det agila synsättet.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Som ledare står du dagligen i ett korsdrag mellan planerat arbete och oförutsägbara händelser. Allt oftare används ordet agilt för att beskriva ett populärt arbetssätt. Men vad innebär det egentligen?

Agil betyder lättrörlig och många företag och organisationer inser att just agila arbetsmetoder kan vara vägen till framgång i en föränderlig värld. Vi behöver konstant tänka nytt, vara förändringsbenägna och anpassliga för att inte bli omkörda av konkurrenter.

Exempel på vad du lär dig om agila metoder:

  • Agila metoder och historik
  • Agilt tänkande vs traditionell projektmetodik
  • Agila roller
  • Tips, goda råd och fallgropar

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du lär dig grunderna och de viktigaste praktiska aspekterna av agila metoder. Grunden gör att du bättre kan förstå andra som arbetar agilt och också själv börja införa nya arbetssätt. Under kursens gång diskuterar vi när det är lämpligt att jobba agilt och vilka fördelar det ger.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Kursledaren var vädigt tydlig och kompetent och det fanns utrymme till dialog och erfarenhetsytbyte.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt, Zoom
21 augusti 2024 klockan 9.00-16.00

Aktiviteten är fullbokad, väntelista finns

Om kursledaren

Om föreläsaren

Magnus Österholm är seniorkonsult och har över 25 års erfarenhet av projektledning på en avancerad nivå i både stora och mindre organisationer. Han har drivit olika typer av projekt med såväl traditionella metoder som agila arbetssätt. Med sin långa erfarenhet som kursledare är han en uppskattad lärare med dokumenterat god förmåga att anpassa exempel och förklaringar utifrån målgruppen. Magnus är certifierad inom det agila ramverket SAFe som Program Consultant (SPC).