Anställningsavtalet

Bli säkrare på vad som gäller i ett anställningsförhållande för att enklare kunna hantera situationer från anställning av medarbetare till avslut av anställning.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Ingår i medlemskapet

Kursen vänder sig till dig som vill bli säkrare i din ledarroll och lära dig mer om exempelvis allmän avtalsrätt, anställningsformer och lojalitetsplikt. Under kursdagen går vi igenom de viktigaste reglerna som gäller i ett anställningsförhållande.

Exempel på vad du lär dig:

  • Att tänka på innan och när du ingår ett anställningsavtal
  • Vad som gäller för ett anställningsförhållande
  • Så avslutas en anställning

Det här kan du förvänta dig av kursen:

Du lär dig grunderna i vad som behöver ingå i ett anställningsavtal. Vi varvar teori och frågor som kommer upp under kursens gång. Kursen ges i föreläsningsform och innehåller en kortare diskussionsövning.

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt, Zoom
22 augusti 2024 klockan 9.00-12.00

Aktiviteten är fullbokad, väntelista finns

Kursen leds av en eller flera av dessa kursledare

Anders Enqvist har arbetat med arbetsrätt i cirka 30 år, knappt halva tiden på arbetsgivarsidan och drygt halva tiden på arbetstagarsidan. Anställd som förbundsjurist på Ledarna sedan 2015. Anders arbetar med rådgivning och domstolsprocesser, håller i utbildningar för medlemmar och samarbetar med Ledarnas dataskyddsombud i GDPR-frågor.

Andreas Olsson är jurist och förhandlare på Ledarna och arbetar med arbetsrätt och konkursarbetsrätt. Han håller utbildningar inom arbetsrätt, pension och försäkring, konkurser och diskriminering.

Anna Lindvall Olsson arbetar som förbundsjurist på Ledarna sedan 2020. Hon företräder förbundets medlemmar i domstolstvister och ger arbetsrättslig rådgivning till kollegor och håller i utbildningar för Ledarnas medlemmar. Anna har tidigare under många år arbetat med bland annat arbetsrätt på både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och även gjort tingstjänstgöring vid tingsrätt.

Linda de Melenne Werner arbetar som förbundsjurist på Ledarna sedan 2019. I sin roll företräder hon medlemmar i domstolstvister och ger allmän arbetsrättslig rådgivning och håller i utbildningar för Ledarnas medlemmar. Innan Linda kom till Ledarna hann hon få mångårig erfarenhet av att arbeta med arbetsrätt utifrån ett arbetsgivarperspektiv vid arbetsgivarförbund och advokatbyrå.

Sofia Bäck Carlén har mångårig erfarenhet av att arbeta som förbundsjurist och har arbetat för flera fackförbund. Hon har erfarenhet av ärenden för medlemsgrupper i både privat och offentlig sektor. Sedan september 2020 arbetar hon hos Ledarna med arbetsrättslig rådgivning, utbildning och med att företräda våra medlemmar i domstolstvister.