Chef i offentlig sektor

Förbättra dina förutsättningar till balans i uppdraget att leda medarbetare när du har flera intressenter att förhålla dig till.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Generella teorier och råd för ledarskap kan tillämpas också för dig som jobbar som chef i offentlig sektor. Men uppdraget har särskilda utmaningar och förutsättningar och det är ofta en komplex uppgift.

Exempel på vad du lär dig om rollen som chef i offentlig sektor:

  • Korselden i vardagen – att arbeta under flera logiker
  • Medborgaren i fokus
  • Kommunikation och ledarskap – dagliga verktyg för tillit
  • Framtida utmaningar och möjligheter för chefer i offentlig sektor

Det här kan du förvänta dig av dagen

Under dagen lyfter vi frågor som berör förutsättningar och möjligheter för ledarskapet inom politiskt styrd verksamhet. Du får reflektera, diskutera och dela erfarenheter med andra chefer.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Det fanns verkligen utrymme för dialog och övningar. Ledaren hade en utmärkt förmåga att bidra till tillit och öppenhet i gruppen. Vi gavs möjlighet att ventilera högt som lågt utan att tappa innehållsfokus.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledaren

Marcus Strömgren har en forskarbakgrund vid KTH i där han bland annat studerat ledarskap och socialt kapital som resurser för hållbar verksamhetsutveckling i svensk hälso- och sjukvård. Han har utbildat chefer och ledare från olika organisationer i mer än 15 år och har själv mångårig erfarenhet som chef inom offentlig verksamhet.