Digital nätverksträff: Bygg psykologisk trygghet i teamet

Hitta nycklarna till ökat välmående och högre prestation genom att bygga psykologisk trygghet i ditt team. Annette Bosell, utbildare och certifierad coach, leder dig genom övningarna.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Digital nätverksträff ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Nätverksträffen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp. Föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

För att hålla samman teamet och hitta motivation och engagemang i en utmanande tid visar flera studier att psykologisk trygghet spelar en stor roll. Det handlar om att känna sig trygg nog att våga säga vad man tycker, våga dela misslyckanden och att ifrågasätta utan risk för att klandras eller straffas. I en trygg grupp vågar vi testa nya idéer, experimentera med nya arbetssätt och fråga varandra om hjälp.

Förutom att en hög grad av psykologisk trygghet bidrar till ökat välmående och högre prestation visar studier att det också gynnar innovation och utveckling.

Alla i teamet måste uppleva trygghet för att de positiva effekterna ska uppstå.

Exempel på vad du får träna på och lära dig:

Förstå innebörden i begreppet psykologisk trygghet och dess fyra grundpelare.

Reflektera över vilka faktorer i vardagen på jobbet som antingen kan skapa trygghet eller försätta oss i ”hotläge”.

Identifiera beteenden som du vill göra mer av i ledarrollen för att främja ett tryggt och framgångsrikt samarbete.

Det här kan du förvänta dig av nätverksträffen

Annette Bosell inspirerar med korta föreläsningar baserat på aktuell forskning från bland annat Amy C. Edmondson vid Neuroleadership Institute. Du får ta del av teoretiska förhållningssätt och konkreta verktyg som du kan använda i din vardag för att stärka ditt ledarskap och skapa trygghet i ditt team.

Du reflekterar på egen hand utifrån din situation och organisation. Dessutom får du möjlighet att diskutera tillsammans med andra chefer i mindre grupper.

Merparten av tiden ägnas åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledaren

Annette Bosell är civilekonom från Stockholms universitet. Tidigare har hon arbetat som chef och projektledare hos Arthur Andersen och Deloitte. I sin roll som learning leader byggde hon Deloitte Academy för att skapa en ny syn på lärande och få ut bästa möjliga effekt av kompetensutvecklande insatser. Idag fokuserar hon på ledar-, team- och medarbetarutveckling. Hon är ICF-certifierad coach på PCC-nivå och genomför individuell coachning för chefer.