Digital nätverksträff: Kompetensförsörjning som framgångsfaktor

Reflektera över hur ni ser till att ha rätt kompetens för att möta en snabbföränderlig tid. Det behövs en tydlig struktur för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och en lärandekultur som inspirerar medarbetare att ta ansvar för sitt lärande i vardagen.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Digital nätverksträff ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Nätverksträffen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp. Föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Annette Bosell, utbildare och certifierad coach med inriktning på ledarskap, medarbetarskap, teamutveckling och strategiska kompetensfrågor, leder övningarna.

Kompetensförsörjning är mer aktuellt än någonsin för att vi ska kunna möta och anpassa oss till en ökad förändringstakt och en allt snabbare utveckling. Kompetensfrågorna måste högre upp på agendan för att vi ska lyckas utveckla och använda vår samlade kompetens på ett effektivt sätt och kunna ha en god framförhållning.

Idag gör vi en massa saker för att utveckla kompetens – men gör vi rätt saker? Kanske behövs en tydligare koppling från mål och strategier till konkreta kompetenskrav som vi kan förhålla oss till i vardagen? När vi kan synliggöra kopplingen skapar vi också förutsättningar för både ledare och medarbetare att vilja ta ansvar för sin egen utveckling.

Exempel på vad du får diskutera och lära dig:

  • Varför det är en affärskritisk framgångsfaktor att arbeta strategiskt med kompetens.
  • Gör ni rätt saker? Matchar de utvecklingsinsatser som ni genomför, exempelvis utbildningar, mot definierade kompetensbehov i verksamheten?
  • Att utveckla en lärandekultur – några nycklar till att göra lärandet till en naturlig del i vardagen.

Det här kan du förvänta dig av nätverksträffen

Annette Bosell inspirerar med korta föreläsningar baserat på aktuella studier och sin egen erfarenhet av att arbeta med strategiska kompetensfrågor inom olika organisationer. Du får ta del av teoretiska förhållningssätt och modeller som du kan använda i din vardag för att kunna ställa de rätta frågorna kring kompetensarbetet i din verksamhet.

Du reflekterar på egen hand utifrån din situation och organisation. Dessutom får du möjlighet att diskutera tillsammans med andra chefer i mindre grupper.

Merparten av tiden ägnas åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Datum, tid och plats

Klicka på knappen för att anmäla dig
Digitalt, Zoom
14 mars 2024 klockan 9.00-11.00

Om kursledaren

Annette Bosell är civilekonom från Stockholms universitet. Tidigare har hon arbetat som chef och projektledare hos Arthur Andersen och Deloitte. I sin roll som learning leader byggde hon Deloitte Academy för att skapa en ny syn på lärande och få ut bästa möjliga effekt av kompetensutvecklande insatser. Idag fokuserar hon på ledar-, team- och medarbetarutveckling. Hon är ICF-certifierad coach på PCC-nivå och genomför individuell coachning för chefer.