Digital nätverksträff: Navigera i en raplex värld

Världen är raplex – den präglas av hög förändringstakt och komplexa utmaningar. Under den här digitala träffen diskuterar du med andra chefer hur vi bättre kan organisera och rusta oss för framtiden.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Digital nätverksträff ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Nätverksträffen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp. Föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Den omvärld vi lever i kan upplevas som svårbegriplig och bräcklig. Något som står klart är att vi behöver skapa mer flexibla organisationsstrukturer, utveckla självständiga team och stärka självledarskapet hos både ledare och medarbetare. Och inte minst behöver vi ett tydligt syfte och levande värderingar i vår arbetsvardag när det blir allt svårare att planera för framtiden.

Nätverksträffen ger dig tillfälle att reflektera över hur vi navigerar en i värld som präglas av en allt högre förändringstakt, snabba omställningar och komplexa utmaningar. Vi diskuterar hur vi kan organisera oss och vilka beteenden som blir framgångsrika på individnivå. Vi tittar också närmare på hur vi kan rusta oss både på kort och lång sikt i våra olika verksamheter.

Annette Bosell, utbildare och certifierad coach med inriktning på ledarskap, medarbetarskap och teamutveckling, leder övningarna.

Exempel på vad du får diskutera:

  • Vad en hög förändringstakt och nya komplexa utmaningar innebär för olika nivåer i organisationen.
  • Vad ni behöver utveckla på teamnivå och vilka konkreta beteenden som blir framgångsrika på individnivå.
  • Hur ni rustar er på din arbetsplats – och hur andras tankar och strategier ser ut.

Det här kan du förvänta dig av nätverksträffen

Annette Bosell inspirerar med korta föreläsningar baserat på aktuell forskning och egen erfarenhet av att arbeta med ledarskap, medarbetarskap och teamutveckling inom ett flertal olika organisationer. Du får ta del av teoretiska förhållningssätt och konkreta verktyg som du kan använda i din vardag för att stärka dig i din ledarroll.

Du får reflektera på egen hand utifrån din situation och organisation. Dessutom får du möjlighet att diskutera tillsammans med andra chefer i mindre grupper.

Merparten av tiden ägnas åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledaren

Annette Bosell är civilekonom från Stockholms universitet. Tidigare har hon arbetat som chef och projektledare hos Arthur Andersen och Deloitte. I sin roll som learning leader byggde hon Deloitte Academy för att skapa en ny syn på lärande och få ut bästa möjliga effekt av kompetensutvecklande insatser. Idag fokuserar hon på ledar-, team- och medarbetarutveckling. Hon är ICF-certifierad coach på PCC-nivå och genomför individuell coachning för chefer.