Digital nätverksträff: Varför är det svårt med feedback?

Lär dig vilka faktorer som är avgörande för att lyckas med feedback – och fallgroparna du ska undvika.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Digital nätverksträff ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Nätverksträffen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp. Föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Många strävar efter att uppnå en ”feedbackkultur” där återkoppling är en naturlig del av vardagen i syfte att skapa lärande och utveckling. Under den här träffen tittar vi närmare på några av de avgörande faktorerna för att lyckas och vilka fallgropar som är vanligast.

Även om vi vill lära nytt och utvecklas har vi också ett stort behov av att bli accepterade precis som vi är och blir lätt defensiva när vi får återkoppling. Studier visar att endast en tredjedel av all feedback faktiskt leder till ett ändrat beteende.

Genom att stärka trygghet och tillit i gruppen skapar vi bättre förutsättningar för att återkoppling ska kunna ske naturligt. Ett vinnande koncept är att agera förebild och själv efterfråga feedback ofta. Då kan vi själva styra vad vi vill ha feedback på, av vem och när.

Exempel på vad du får diskutera och lära dig:

  • Varför kan det vara svårt att ta emot feedback? Vad säger forskningen?
  • Vilka krav kan vi ställa på att mottagaren stärker eller ändrar sitt beteende?
  • Hur skapar vi tillit genom att själva efterfråga feedback på vårt beteende?
  • Vilka är de vanligaste fallgroparna när vi ger feedback till andra?

Det här kan du förvänta dig av nätverksträffen

Annette Bosell inspirerar med korta föreläsningar baserat på aktuell forskning och egen erfarenhet av att arbeta med samarbete och feedbackträning i ett flertal olika organisationer. Du får teoretiska förhållningssätt och konkreta verktyg som du kan använda i din vardag för att komma i gång med att ge, efterfråga och ta emot feedback på ett framgångsrikt sätt.

Du får reflektera på egen hand utifrån din situation och organisation. Dessutom får du möjlighet att diskutera tillsammans med andra chefer i mindre grupper.

Merparten av tiden ägnas åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Datum, tid och plats

Klicka på knappen för att anmäla dig
Digitalt, Zoom
23 april 2024 klockan 9.00-11.00

Aktiviteten är fullbokad

Om kursledaren

Annette Bosell är civilekonom från Stockholms universitet. Tidigare har hon arbetat som chef och projektledare hos Arthur Andersen och Deloitte. I sin roll som learning leader byggde hon Deloitte Academy för att skapa en ny syn på lärande och få ut bästa möjliga effekt av kompetensutvecklande insatser. Idag fokuserar hon på ledar-, team- och medarbetarutveckling. Hon är ICF-certifierad coach på PCC-nivå och genomför individuell coachning för chefer.