Konflikthantering

Bli tryggare i att hantera och förebygga konflikter på ditt jobb, genom att förstå konfliktens mekanismer. Under denna heldag lär du dig modeller och tekniker för att hitta lösningar i konflikter mellan dina medarbetare.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Exempel på vad du lär dig om konflikthantering:

  • Förstå hur konflikter kan se ut
  • När du som chef ska lägga dig i
  • Hur just du reagerar i en konflikt
  • Lagar och regler kopplade till konflikter på jobbet
  • Verktyg och olika angreppssätt inför konfliktsamtal
  • Träna på konfliktsamtal och medling
  • Identifiera riskfaktorer och skapa beredskap
  • Vad du kan göra när inget hjälper

Det här kan du förvänta dig av dagen

Kursen bjuder på en stor dos forskningsbaserad teori, som ger dig insikt i vad en konflikt är, varför den behöver hanteras och hur du kan agera.

Du får också möjlighet att reflektera kring hur du själv reagerar i en konflikt, diskutera olika perspektiv med andra kursdeltagare och träna på konfliktsamtal.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Det bästa med kursen var att arbeta praktiskt med rollspel och att vi fick möjlighet att träffa chefskollegor från olika sektorer.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt, Zoom
23 april 2024 klockan 9.00-15.00

Aktiviteten är fullbokad, väntelista finns

Göteborg, Radisson Blu Scandinavia
29 maj 2024 klockan 9.00-16.00
Stockholm, Ledarna
04 juni 2024 klockan 9.00-16.00

Om kursledaren

Åsa Ottenäs är legitimerad psykolog och hälsopedagog från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Hon har i många år arbetat som utbildare och föreläsare inom kommunikation, konflikthantering, grupputveckling och psykologi.