Leda chefer

En kurs för dig som leder andra chefer och vill få större effekt när du leder. Du lär dig hur det indirekta ledarskapet fungerar och hur interaktionen mellan olika chefsnivåer bör se ut för att fungera optimalt.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

För att nå ut till hela organisationen genom andra ledare krävs att du kan koppla samman det långsiktiga perspektivet med det dagliga arbetet. Du behöver kombinera strategiskt tänkande med ett trovärdigt och tydligt agerande och du behöver också ha förmåga att skapa resultat genom andra ledare.

Exempel på vad du lär dig om att leda chefer:

  • Att förstå skillnaden mellan direkt och indirekt ledarskap.
  • Att skapa en gemensam bild av mål och vision.
  • Påverkan ut i organisationen utifrån ditt sätt att agera.
  • Vad söndrar och vad stärker tillit i organisationen?

Det här kan du förvänta dig av kursen

Du får reflektera, diskutera och lösa uppgifter, både individuellt och tillsammans med andra chefer.

Du får också med dig verktyg och modeller samt förhållningssätt som hjälper dig att lyckas med ditt ledarskap.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Kursledaren var mycket kunnig. Fick många goda exempel från andra deltagare då olika organisationer var representerade.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt, Zoom
04 juni 2024 klockan 9.00-12.00

Om kursledaren

Petra Myhrman är utbildad inom ledarskap, kommunikation, ekonomi och management samt har erfarenhet av att arbeta som chef. Hon designar och genomför utvecklingsprogram både på operativ och på strategisk nivå. Petra är certifierad handledare i Utvecklande ledarskap (UL), Utveckling av grupp och ledare (UGL) och Indirekt ledarskap (leda chefer, IL).