Leda förändring

Att leda förändring handlar om att vägleda medarbetare, grupper och hela organisationer att ta sig från ett nuläge till ett nyläge. Förstå vad som händer i förändringsprocessen.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Förändringar kan vara små, kontrollerade justeringar, men det kan också handla om omvälvande transformationer.

Kursen hjälper dig att förstå vad som händer i en förändringsprocess. Vi tittar på teorier och modeller för att leda förändring samt hur vi motiverar och engagerar medarbetarna i hela processen.

Ta gärna med dig ett eget förändringscase.

Exempel på vad du lär dig om att leda förändring:

  • Modeller för att förstå förändringsprocesser

  • Vilka förutsättningar som krävs för att lyckas

  • Fallgropar som kan förekomma

  • Vikten av ett tydligt och kommunikativt ledarskap

  • Synliggöra det mänskliga perspektivet i förändring

Det här kan du förvänta dig av dagen

Genom föreläsningar får du kunskap om olika processer för att driva förändring. Det finns traditionell förändringsledning, men också nya, uppdaterade perspektiv. Vi tittar på vilka som är användbara och när.

Vi reflekterar och delar erfarenheter för att lära av varandra. Du får också tid till att göra en överskådlig skiss på de steg du behöver ta i ditt förändringscase.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Informationen var relevant och paketerad i lagom format, lätt att ta till sig och applicera på min verksamhet.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt, Zoom
13 mars 2024 klockan 9.00-16.00
Malmö, Sankt Gertrud
18 april 2024 klockan 9.00-16.00
Digitalt, Zoom
13 juni 2024 klockan 9.00-16.00
Stockholm , Ledarna
18 juni 2024 klockan 9.00-16.00

Om kursledaren

Ylva M Andersson har gedigen erfarenhet av att leda transformationer i olika branscher och stötta organisationer att möta ett arbetsliv i ständig förändring. Ylva är utbildad journalist och har haft tunga chefsbefattningar på flera av de största mediehusen såsom TV4, Sveriges Radio och Sveriges Television. Sedan 2016 driver Ylva bolaget MAY Strategies, som utvecklar ledare och deras team.