Leda och verka i ledningsgrupp

Vad har ni ledningsgruppen till? Hur kan ni få ut större effekt av ledningsgruppen? Utveckla ditt ledningsgruppsarbete.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Genom att arbeta enligt en modell som bygger på forskning klargör vi vad som är viktigt för att ledningsgrupper ska bli framgångsrika. Du får ta del av vilka faktorer som påverkar gruppens förmåga att bli mer samverkande och effektiv i sitt arbete.

Tillsammans utforskar ni hur ni kan arbeta med samsyn i ledningsgruppen utifrån frågeställningarna varför, vad och hur.

Exempel på vad du lär dig:

  • Ledningsgruppen som funktion
  • En modell som klargör effektivitet och samarbete
  • Strategiska och operativa ärenden
  • Vilka frågor som är viktiga att lyfta

Det här kan du förvänta dig av dagen

Utifrån en modell med olika faktorer får du reflektera och dela erfarenheter med andra chefer om utmaningar och framgångsfaktorer utifrån ditt eget ledningsgrupparbete. Här finns möjligheter till ett framtida nätverk.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Jag har fått nya insikter samt tips om hur jag kan ta ledarskapet vidare i mitt arbete.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt, Zoom
22 mars 2024 klockan 9.00-12.00
Digitalt, Zoom
15 maj 2024 klockan 9.00-12.00

Aktiviteten är fullbokad, väntelista finns

Om kursledaren

Anna Björklund är senior organisationskonsult, handledare och utbildare inom ledarskaps- och grupputveckling. Hon är en uppskattad föreläsare och inspiratör. Har tidigare varit chef inom servicebranschen.