Leda stora medarbetargrupper

Chefer som förmår leda sig själva och har rätt förutsättningar att genomföra sina uppgifter kan lyckas också i en större arbetsgrupp. Stärk din förmåga att leda många medarbetare.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Att leda stora arbetsgrupper innebär utmaningar för dig som chef, för dina medarbetare och för verksamheten. Samtidigt är det så förutsättningarna ser ut för många chefer. Större grupper behöver hjälpas åt för att skapa tydlighet kring uppgiften. Det är också viktigt att gruppen som helhet fungerar och att det finns insikt kring att varje gruppmedlems mående påverkar hela gruppen.

På den här kursen får du uppdaterad kunskap i ämnet och möjlighet att dela dina erfarenheter med andra chefer som leder stora arbetsgrupper.

Kursledaren bidrar med ämnen, modeller och forskning vi vet stärker individen och påverkar gruppen.  Du bidrar med erfarenhet och kunskap från arbetslivet. Målsättningen är att vi tillsammans skapar något hållbart!

Exempel på vad du lär dig om att underlätta ledarskap i stora grupper

  • Vad aktuell forskning säger och hur du kan arbeta praktiskt som chef.
  • Delegering och distribuerat ledarskap.
  • Tillit och psykologisk trygghet.
  • Hur du arbetar med självledarskap.
  • Hur du tydliggör prioriteringar.

Det här kan du förvänta dig av dagen

Under en halvdag möjliggör vi gemensamt lärande om att leda stora arbetsgrupper. Du får kunskapspåfyllnad samtidigt som du delar med dig av egna erfarenheter och lär av andra. Teori och forskning varvas med strukturerad dialog där praktiska övningar och egen reflektion är en viktig del.

Tillsammans delar vi våra bästa tips på hur vardagen med att leda stora arbetsgrupper kan bli bättre för både dig och dina medarbetare.

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt, Zoom
08 mars 2024 klockan 9.00-12.00

Om kursledaren

Marcus Strömgren har en forskarbakgrund vid KTH i där han bland annat studerat ledarskap och socialt kapital som resurser för hållbar verksamhetsutveckling i svensk hälso- och sjukvård. Han har utbildat chefer och ledare från olika organisationer i mer än 15 år och har själv mångårig erfarenhet som chef inom offentlig verksamhet.