Lönesamtal

Ska du genomföra lönesamtal? Kursen hjälper dig att förstå hur du som chef förbereder innehåll och skapar struktur så att samtalet blir sakligt och lättare att genomföra.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Bra genomförda lönesamtal ger positiva effekter. Medarbetare som förstår varför de får en viss löneökning tenderar till att bli mer motiverade. Det gäller ofta även de som inte får en större löneökning.

Exempel på vad du lär dig om lönesamtal:

  • Vikten av en tydlig lönepolicy/lönekriterier
  • En framgångsrik modell för lönesamtal
  • Förberedelser är A och O för att lyckas
  • Hur medarbetarens prestation kopplas till belöning
  • Några enkla knep för att hålla samtal i digital form

Det här kan du förvänta dig av dagen

Här får du en modell för att genomföra lönesamtal och vad du behöver göra för att lyckas med dina samtal. Med hjälp av övningar och reflektioner i grupp får du perspektiv på din situation och hjälp att prioritera.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Tack vare den helhetsbild jag fick på kursen kommer jag att kunna stå mycket tryggare i lönesamtalen.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Välj tillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt, Zoom
31 januari 2024 klockan 9.00-12.00
Göteborg, Convendum
22 februari 2024 klockan 9.00-12.00
Digitalt, Zoom
23 februari 2024 klockan 9.00-12.00
Digitalt, Zoom
07 mars 2024 klockan 9.00-12.00
Stockholm, Ledarna
13 mars 2024 klockan 9.00-12.00

Om kursledaren

Mia Jakobsson är senior hr-konsult med lång erfarenhet av att ge konsultativt och operativt stöd till chefer. Hon har i många år arbetat med att utveckla och anpassa hr-processer för olika verksamheter. Tidigare arbetade hon som chef och ledare med personal i ständig förändring.