Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal

Ska du genomföra medarbetarsamtal? Kursen hjälper dig att förstå hur du som chef förbereder och genomför samtalen så att de blir enklare och mer produktiva.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Bra medarbetarsamtal ger många positiva effekter. Motiverade medarbetare, värdefull feedback till dig som chef och möjlighet att hitta outnyttjad potential. Medarbetarsamtalet är ett verktyg för att utveckla organisationen – där medarbetaren är din viktigaste resurs!

Exempel på vad du lär dig om medarbetarsamtal:

  • Samtalets påverkan på verksamheten
  • Att det är en pågående process året runt
  • En framgångsrik modell för medarbetarsamtal
  • Förberedelser är A och O för att lyckas
  • Vikten av uppföljning
  • Några enkla knep för att hålla samtal i digital form

Det här kan du förvänta dig av dagen

Här får du en modell för att genomföra medarbetarsamtal och vad du behöver göra för att lyckas med dina samtal. Med hjälp av övningar och reflektioner i grupp får du perspektiv på din situation och hjälp att prioritera.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Det bästa med kursen var planering och struktur kring medarbetarsamtal. Och dialogen med övriga kursdeltagare i smågrupper.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Välj tillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt, Zoom
21 mars 2024 klockan 9.00-12.00

Om kursledarna

Mia Jakobsson är senior hr-konsult med lång erfarenhet av att ge konsultativt och operativt stöd till chefer. Hon har i många år arbetat med att utveckla och anpassa hr-processer för olika verksamheter. Tidigare arbetade hon som chef och ledare med personal i ständig förändring.