Omorganisation och ledarskap

Fördjupa dina kunskaper inom omorganisation både vad gäller arbetsrättsliga regler och hur du som chef hanterar förändringar.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

För att lyckas med en omorganisation räcker det inte att bara ha koll på de arbetsrättsliga reglerna. Därför belyser vi under kursen även frågor om ledarskap, förändringsledning och att hantera medarbetare. Vi tittar på en modell att använda för att identifiera eventuella fallgropar vid förändring.

Exempel på vad du lär dig om omorganisation och ledarskap:

  • Vad omplaceringsskyldighet och turordningsförfarande innebär
  • Att bli medveten om dina förutsättningar för att skapa förändring
  • Hur du genomför en konsekvensanalys

Det här kan du förvänta dig

Kursdagen består till stor del av grupparbeten och aktivt deltagande och du får möjlighet att träna din förmåga att hantera motstånd och att ta tillvara på idéer.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Vilket engagemang och kompetens hos kursledaren! Hon fångade upp gruppens många frågor på ett kompetent sätt.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledarna

Ida Wanngård är chef över chefsrådgivningen på Ledarna. Hon är expert på ledarskapsfrågor och kund- och kvalitetsarbete. Dessutom är hon beteendevetare och har 15 års erfarenhet av att vara chef i kundintensiva organisationer.

Per Karseland är chefsrådgivare på Ledarna och expert på arbetsrätt och ledarskapsfrågor. Han har lång erfarenhet av att vara chef i internationellt verksamma företag och av att arbeta med ledningsgrupper, rekrytering, ekonomisk styrning, förändringsledning och utveckling.