Projektledning för chefer

Kursen för dig som har behov av att säkerställa att projekt som bedrivs inom din organisation leder till önskat resultat och mätbara effekter.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Dagligen startar vi olika projekt som är mer eller mindre bra organiserade. Vi är många som upplever att tiden inte räcker till och vi vill använda den smart och genomföra projekt som ger värde till organisationen. Här får du en introduktion till att bli en bättre projektledare som engagerar och klargör projektets nytta och struktur.

Exempel på vad du lär dig om projektledning för chefer:

  • Projektmodellen från idé till avslut.
  • Att skapa bättre förutsättningar för framgångsrika projekt.
  • Att ta till vara på alla effekter ett projekt genererar.
  • Förståelse för nyttan med samarbete.

Det här kan du förvänta dig

Du får en övergripande insyn i hur projekt fungerar med betoning på syfte, mål, effektmätning och nytta. Du får förståelse för hur du kan se projektet i ett större sammanhang och hur det påverkar andra i organisationen.

Teori varvas med praktiska övningar, mycket samtal och diskussion och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt, Zoom
22 mars 2024 klockan 9.00-12.00
Digitalt, Zoom
28 maj 2024 klockan 9.00-12.00

Om kursledaren

Edvard Wiberg är föreläsare, utbildare och processledare. Med en kandidatexamen i ekonomi vid Uppsala universitet och ett halvår vid Singapore Management University har Edvard god inblick i organisationer, kultur, grupper och team, ledarskap och kommunikation. Han har praktiskt erfarenhet inom projektledning i nationella som internationella organisationer i olika branscher.