Tillitsbaserat ledarskap

Med ökad kunskap om tillitsbaserat ledarskap kan du hjälpa till att höja prestationen i din grupp.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Varför är det viktigt med tillit och psykologisk trygghet i grupper och varför är det en nyckelfråga för dig som chef eller ledare? Studier har visat att både tillit och psykologisk trygghet är avgörande för att öka prestationen i arbetsgrupper.

Exempel på vad du lär dig om tillitsbaserat ledarskap:

  • Vad tillit är
  • Varför det är viktigt med tillit
  • Hur du som chef kan bygga tillit
  • Tillitens hörnstenar
  • Psykologisk trygghet

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får insikter om hur du kan bygga tillit och också hur lätt det är att rasera en tillitsfull relation. Här får du dela kunskap och erfarenhet om din vardag med andra i liknande situationer. Du kommer också få med dig verktyg att stärka tillit.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Bra upplägg där vi själva omsatte teorin och praktiserade genom enkla och effektiva övningar under ledning av kunnig kursledare.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledaren

Annette Bosell är civilekonom från Stockholms universitet. Tidigare har hon arbetat som chef och projektledare hos Arthur Andersen och Deloitte. I sin roll som learning leader byggde hon Deloitte Academy för att skapa en ny syn på lärande och få ut bästa möjliga effekt av kompetensutvecklande insatser. Idag fokuserar hon på ledar-, team- och medarbetarutveckling. Hon är ICF-certifierad coach på PCC-nivå och genomför individuell coachning för chefer.