Ledningsgruppsmöte

Här får du möjlighet att testa och träna dina kunskaper i att delta i ett ledningsgruppsmöte.

I de två e-kurserna om arbetet i ledningsgrupper, får du ta del av fakta, modeller och tips som är viktiga för att på bästa sätt fungera och maximera samspelet i ledningsgruppen. Börja gärna med att göra självskattningen för att få en bild av vad du redan vet. Träna sedan dina färdigheter i träningsdelen.

För att kunna genomföra e-kurserna behöver du vara medlem hos oss. Inte medlem än? Läs mer om medlemskapet.

Digital kurs

Självskattning – 30 minuter

Här får du möjlighet att testa att vara i ett ledningsgruppsmöte. Din uppgift är att hjälpa deltagarna att styra mötet, prioritera och fatta rätt beslut genom att göra olika val. I denna version fortsätter samtalet direkt efter dina val och du får en sammantagen återkoppling på dina beslut i slutet av samtalet.

Om du inte är inloggad kommer du skickas till inloggningssidan innan du kommer vidare till kursen.

Digital kurs

Träning – 30 minuter

Med hjälp av den här kursen kan du träna dina färdigheter i hur du agerar i ett ledningsgruppsmöte. Din uppgift är att hjälpa mötesdeltagarna att styra mötet, prioritera och fatta rätt beslut. Träningen bygger på självskattningen. Du får direkt återkoppling på de val du gör.

Om du inte är inloggad kommer du skickas till inloggningssidan innan du kommer vidare till kursen.