Ålderism utestänger chefstalanger. Finns det ett bäst efter- och bäst före-datum för chefer?

Ledarna i Almedalen 2021. Hur främjar vi ett åldersmedvetet ledarskap, som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och som inte hemfaller åt åldersstereotyper?

Kompetensförsörjning har blivit en av de största utmaningarna i såväl privata företag som i offentlig sektor. Kompetensbristen hämmar verksamhetsutvecklingen och hotar konkurrenskraften i näringslivet och kvaliteten i välfärden.

Idag väljs personer systematiskt bort vid rekrytering på grund av ålder, samtidigt som vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna. Men åldersdiskriminering drabbar inte bara äldre. Unga väljs också bort, inte minst när de söker chefsjobb. Åldersstereotypa bilder och en starkt förankrad pensioneringsnorm vid 65 års ålder är några bidragande orsaker.

På detta seminarium presenterar Ledarna en rapport som bygger på svar från drygt 1 500 chefer som besvarat frågor om ålder i syfte att öka kunskapen om förekomsten av ålderism i arbetslivet.

Rapport: Ålderism utestänger chefstalanger

Hur främjar vi ett åldersmedvetet ledarskap, som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och som inte hemfaller åt åldersstereotyper?

Panel:

  • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
  • Kerstin Nilsson, professor, docent och med dr i folkhälsovetenskap/epidemiologi samt docent och fil dr i arbetsvetenskap
  • Sophie Hedestad, Chief Marketing Officer, Netigate
  • John Mellkvist, föreläsare, pr-strateg och trendspanare
  • Anna Thoursie, chefsekonom, Ledarna

Samtalet leds av Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.