Att leda i offentlig sektor – ett omöjligt uppdrag?

Ledarna i Almedalen 2022. Chefer behövs – men har de rätt förutsättningar att leda i offentlig sektor?

Tisdag 5 juli 2022

Offentliga verksamheter styrs ytterst av demokratiskt valda politiker, som vart fjärde år blir omvalda eller bortröstade. De politiska löftena är många och debatten om hur välfärden och den offentliga servicen ska utvecklas är intensiv.

När förslagen ska omsättas i praktisk handling är det cheferna i förvaltningen som har ansvaret för genomförandet. Allra helst ska verksamheterna leverera mer och bättre till en lägre kostnad. När den politiska logiken krockar med den professionella ställs chefer ofta inför svåra målkonflikter och utmaningar.

I detta seminarium diskuterar vi ledarskapets värde och chefernas betydelse för den offentliga sektorns utveckling och framgång. Chefer behövs – men har de rätt förutsättningar att leda?

Panel:

  • Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och lektor i ledarskap, Försvarshögskolan
  • Regina Kevius, kommundirektör, Upplands Väsby kommun
  • Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande, Markaryds kommun (KD)
  • Andreas Miller, förbundsordförande, Ledarna

Moderator: Mia Odabas, ekonom och journalist.