Chef i demokratins tjänst – med rätt att leda?

Välkommen till ett samtal med fokus på chefens förutsättningar att leda i demokratins tjänst. Webbinariet sändes fredag 19 november 2021.

Politiker går till val på löften om att utveckla välfärden. Cheferna har sedan ansvaret att omsätta förslagen i praktisk handling – allra helst till lägre kostnad. Att vara chef i offentlig verksamhet är ett viktigt och komplext uppdrag.

Offentliga verksamheter är ofta publika och medialt granskade. De styrs ytterst av demokratiskt valda politiker, som vart fjärde år blir omvalda eller bortröstade. När den politiska logiken krockar med den professionella, kan chefer behöva hantera svåra målkonflikter och utmaningar. Som ett resultat har det under senare år blivit allt vanligare att kommuner köper ut chefer. Skälen kan skifta, men ofta hänvisas till bristande förtroende.

På seminariet diskuterar vi ledarskapets värde och dess betydelse för den offentliga sektorns utveckling och framgång. Ett gott ledarskap bidrar positivt till verksamheternas rykte och attraktionskraft. Chefer behövs – men får de rätt förutsättningar att leda?

I panelen:

  • Agneta Blom, docent i statskunskap vid Örebro universitet
  • Caroline Olsson, avdelningschef avdelningen för arbetsgivarpolitik vid Sveriges kommuner och regioner, SKR
  • Kristina Axén Olin, riksdagsledamot Moderaterna
  • Mats Pertoft, ordförande Miljöpartiet de gröna Södertälje och tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet (deltar ej, sent återbud)
  • Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs stad

Moderator: Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna