Att vara chef och ledare i bygg- och anläggninsgbranschen

Så upplever chefer och arbetsledare i bygg- och anläggningsbranschen sin arbetssituation.

Ledarna och Byggföretagen släppte i början av oktober 2022 sin gemensamma rapport om hur chefer och arbetsledare på alla nivåer inom bygg- och anläggningsbranschen upplever sin arbetssituation. Fokus låg på balansen mellan krav och resurser i form av arbetsbelastning, arbetstid, nåbarhet, flexibilitet och organisatoriskt stöd.

Nu fördjupar vi det gemensamma arbetet med ett samtal där inbjudna gäster delar med sig av sina tankar och perspektiv på rapportens resultat och hur branschen ska kunna attrahera en ny generation chefer och arbetsledare för framtiden.

I inspelningen från november 2022 diskuteras resultatet av namnkunniga personer:

 • Fredric Westling, hr-partner NCC Industry
 • Elin Kebert, expert kompetensförsörjning Byggföretagen
 • Malin Lundgren, hr-direktör JM
 • Stefan Limstrand, platschef och Ledarnas ordförande Peabklubben
 • Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet
 • Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna

Moderator: Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen

Om rapporten

Rapport: Att vara chef och ledare i anläggninsbranschen

Nära 2 000 chefer och arbetsledare besvarade den enkät som ligger till grund för rapporten. Resultaten visar bland annat att:

 • Nästan 9 av 10 upplever sitt arbete som meningsfullt.
 • 8 av 10 skulle rekommendera andra att söka sig till branschen.
 • 7 av 10 har sällan eller aldrig övervägt att lämna sitt chefsuppdrag.
 • Hälften saknar möjlighet till återhämtning efter arbetsintensiva perioder.
 • Hälften kan påverka beslut om deadlines endast i låg utsträckning eller inte alls.
 • Hälften kan inte lägga tankarna på jobbet åt sidan på sin lediga tid.
 • Drygt 4 av 10 har endast liten eller ingen ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut.

Det partsgemensamma arbetet har genomförts av Irena Franzén, avtals- och branschansvarig Ledarna, och Johanna Vilhelmsson, avtalsansvarig Tjänstemannaavtalet Byggföretagen.