Har du blivit visselblåst, chefen?

Lagen om skydd för visselblåsare missbrukas för att anmäla allmänt missnöje med chefer och ledning. Välkommen till ett webbinarium med fokus på hur visselblåsarlagen påverkar chefer.

Webbinarium inspelat 14 november 2023.

Lagen om skydd för visselblåsare kom till för att skydda den som larmar om missförhållanden av allmänintresse. Men funktionen missbrukas för att anmäla allmänt missnöje med chefer och ledning.

Ledarna är positiva till lagens intentioner om att skydda den som rapporterar oegentligheter. Men allt fler av våra medlemmar larmar nu om att de anklagas för påstådda överträdelser, som i vissa fall visar sig vara rena påhitt. Det händer även att chefer omplaceras eller köps ut utan att veta vad de anklagas för. Anmälningarna kommer sannolikt att öka när lagen börjar omfatta allt fler arbetsplatser från och med december i år.

Hur får vi visselblåsarlagen att fungera som det är tänkt och hur undviker vi missbruk? Vilka risker finns det med lagen och hur påverkar den chefers möjlighet att leda och fördela arbetet?

I panelen:

  • Erna Zelmin, tidigare generaldirektör Arbetsmiljöverket
  • Sara Kullgren, förhandlingschef Ledarna
  • Anja Delander, förhandlare Ledarna

Moderator: Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Mer om visselblåsning

Svar på vanliga frågor hittar du på vår sida om Visselblåsning.

Siluetter av pappersansikten varav ett har en visselpipa i munnen.