Låt inte krisen hindra löne- och verksamhetsutvecklingen

Kristider medför ännu högre krav på chefer. Stärk dina kunskaper inom lönebildning och bli bättre förberedd.

Webbinariet sändes den 9 november 2022.

Du som är medlem är välkommen att logga in för tips om lönesättning i tuffare tider.

Inte medlem? Ansök om medlemskap

Kristider medför ännu högre krav på chefer, då ett gott ledarskap kan göra skillnad för medarbetarnas engagemang. Låt inte tuffare tider sätta käppar i hjulet för löne- och verksamhetsutvecklingen.

Vilken roll spelar du som chef för verksamheten och dess utvecklingsmöjligheter? Finns mandatet att fullt ut sätta lön utifrån lokala och individuella förutsättningar i din verksamhet?

Välkommen till ett webbinarium som riktar sig till dig som är intresserad av att få en inblick i Ledarnas syn på lön och lönebildningsfrågor. Målet är att stärka dig som chef och ledare på den svenska arbetsmarknaden.

Vi pratar bland annat om:

  • Reflektioner kring Ledarnas lönebildningsavtal Ledaravtalet
  • Lönebildning även i kristider
  • Hållbara chefer och lön

Om föreläsaren

Peder Bertilsson är lönestrateg på Ledarna. Han har mångårig erfarenhet av att coacha, utbilda och ge råd till chefer i frågor kopplade till lön och ledarskap. Peder har tidigare varit lönechef på Ericsson, kommunal servicechef, avtalsansvarig på Ledarna samt verksam inom universitets- och högskolevärlden. Hela tiden med ett fokus på utveckling av verksamheter, medarbetare och chefer.