Lyckas som vd och chef i ägarledda företag

Ägarledda företag utgör majoriteten av Sveriges näringsliv, men att leda dem kan vara en särskilt krävande uppgift. För att lyckas behöver du särskilda färdigheter och insikter. Här får du tio nycklar till framgång.

Webbinariet sändes den 31 augusti 2023.

Du som är medlem är välkommen att logga in för att lära dig knepen som får dig att lyckas i ägarledda företag.

Inte medlem? Ansök om medlemskap

Att ett företag är ägarlett innebär att ägaren eller ägarna är verksamma i den dagliga driften och dessutom ofta har flera roller, till exempel är ägare, vd, och har en operativ roll samtidigt.

Agneta Olsson, expert inom ägarlett företagande, har samlat sina erfarenheter och insikter i boken Extern vd – så lyckas du!. Hon identifierar tio framgångsnycklar och delar med sig av över 100 aha-upplevelser för att hjälpa chefer att navigera i den komplexa världen av ägarledda företag.

Webbinariet ger bland annat svar på frågor som:

  • Vilka är de största utmaningarna för vd och mellanchefer i ägarledda företag?
  • Vad behöver du förbereda dig på som ny chef?
  • Vilka förutsättningar behöver finnas på plats för att du ska acceptera ett vd-uppdrag?
  • Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas som ledare i ett ägarlett företag?

Välkommen till ett webbinarium som ger dig verktyg och bred insikt i hur du kan bli en framgångsrik chef i ett ägarlett företag. Agneta Olssons erfarenheter, baserade på forskning och praktik, ger en tydlig vägledning för hur du kan utveckla dina ledarskapsfärdigheter och ta ditt företag till nya höjder.

Du får också konkreta råd för att inspirera medarbetare att omfamna visionen, sätta klara mål och specificera chefens roll.

Om föreläsaren

Agneta Olsson har under de senaste 25 åren haft ledande positioner inom svenskt näringsliv och hon har ett flertal styrelseuppdrag. Idag driver hon Chair Management AB och stöttar ägare och chefer med ledarskiften med fokus på förflyttning från ägarlett till ägarstyrt. Agneta Olsson har skrivit boken Extern vd – så lyckas du! eftersom hon själv gjort resan och lärt av både misstag och framgångsrika strategier.