Rusta för omställning – vilken kompetens behöver chefer och medarbetare?

Ledarna i Almedalen 2022. Transformationen skapar stora möjligheter men kommer att ställa stora krav på chefer och ledare att leda i förändring.

Måndag 4 juli 2022

Näringslivet står inför en genomgripande omställning om vi ska klara klimatmålen och ställa om till ett hållbart samhälle. Transformationen skapar stora möjligheter men kommer att ställa stora krav på chefer och ledare att leda i förändring. Det kommer också kräva omfattande kompetensomställning.

Principöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd lägger en bra grund för en ny omställningsorganisation att växa fram. Men om syftet och ambitionerna ska kunna realiseras krävs att det finns ett utbud av utbildningar som är anpassade för yrkesverksamma chefer och medarbetare. Till stor del saknas detta idag. Och vem har egentligen ansvar för att denna typ av utbildningar växer fram?

Panel:

  • Ann Öberg, vd, Almega
  • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
  • Mattias Johansson, Head of Public Affairs, Volvo Cars
  • Johan Lagerhäll, tf vd, TRR
  • Andreas Miller, förbundsordförande, Ledarna

Moderator: Mia Odabas, ekonom och journalist.