Ändringar i anställningsskyddet från 2022

Webbinariet ger dig som chef nödvändiga kunskaper om de förändringar i anställningsskyddet som infördes 2022.

Webbinariet sändes augusti 2022.

Du som är medlem är välkommen att logga in för att lära dig om uppdateringarna i anställningsskyddet.

Inte medlem? Ansök om medlemskap

Under 2022 trädde stora förändringar av anställningsskyddslagen (LAS) i kraft, vilket har betydelse för både arbetsgivare och arbetstagare. Välkommen till ett webbinarium där Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren vägleder dig som chef.

Webbinariet vänder sig till chefer som vill få kunskap om de viktigaste förändringarna i anställningsskyddet som införs 2022.

Exempel på vad du lär dig om förändringarna:

  • Ökad informationsskyldighet för arbetsgivaren
  • Begreppet ”saklig grund” ersätts med ”sakliga skäl”
  • Förändrade turordningsundantag – nu för alla företag
  • Rätten att kvarstå i anställning vid tvist om ogiltighet försvinner
  • Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning
  • Möjligheterna till hyvling begränsas
  • Inhyrd bemanningspersonal ska erbjudas tillsvidareanställning

Om kursledaren

Sara Kullgren är Ledarnas förhandlingschef och var före dess under tio år Ledarnas chefsjurist. Hon har arbetat med arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsmarknadsfrågor i mer än 25 år.