Så ändras anställningsskyddet 2022

Webbinariet ger dig som chef nödvändiga kunskaper om de förändringar i anställningsskyddet som införs 2022.

Webbinariet sändes augusti 2022.

Du som är medlem är välkommen att logga in för att lära dig om uppdateringarna i anställningsskyddet.

Inte medlem? Ansök om medlemskap

Under 2022 träder stora förändringar av anställningsskyddslagen (LAS) i kraft, vilket har betydelse för både arbetsgivare och arbetstagare. Välkommen till ett webbinarium där Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren vägleder dig som chef.

Den 29 juni uppdaterades bestämmelserna i LAS om arbetsgivarens skyldighet att lämna information till arbetstagare om anställningsvillkor. Ändringarna har sin bakgrund i EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Den 1 oktober 2022 införs ytterligare ändringar efter förslag från arbetsmarknadens parter.

Webbinariet vänder sig till chefer som vill få kunskap om de viktigaste förändringarna i anställningsskyddet som införs 2022.

Exempel på vad du lär dig om förändringarna:

  • Ökad informationsskyldighet för arbetsgivaren
  • Begreppet ”saklig grund” ersätts med ”sakliga skäl”
  • Förändrade turordningsundantag – nu för alla företag
  • Rätten att kvarstå i anställning vid tvist om ogiltighet försvinner
  • Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning
  • Möjligheterna till hyvling begränsas
  • Inhyrd bemanningspersonal ska erbjudas tillsvidareanställning

Om kursledaren

Sara Kullgren är chefsjurist på Ledarna sedan 2012 och har jobbat med arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsmarknadsfrågor i mer än 25 år.