Unga chefer – precis som alla andra?

En ny rapport från Ledarna undersöker unga chefers förutsättningar. Se det inspelade samtalet där inbjudna gäster diskuterar unga chefers villkor.

Webbinarium inspelat 14 november 2022.

Den svenska chefskåren börjar bli gammal. Jämfört med andra europeiska länder är svenska chefer äldre, bara var fjärde chef är under 40 år. Stora pensionsavgångar gör att behovet av att både nyrekrytera och behålla chefer är stort, såväl inom privat som offentlig sektor.

Samtidigt visar rapporten Unga chefer – precis som alla andra? att bristen på introduktion är alarmerande. Nästan var fjärde chef har inte fått någon introduktion överhuvudtaget.

Rapporten bygger på en undersökning som omfattar drygt 2 800 chefer. Syftet var att fördjupa kunskapen om hur unga chefer upplever sin arbetssituation i relation till äldre kollegor.

Unga chefer upplever, i högre grad än äldre, sin roll som otydlig. I övrigt liknar de sina kollegor som är 44 år eller äldre. Chefer i åldersspannet 36–44 år sticker däremot ut. De uppfattar i högre grad både kvantitativa och emotionella krav, signalerar tecken på utbrändhet i högst grad och saknar ork och energi. De har också övervägt att lämna sitt uppdrag som chef minst varje månad under det senaste året.

En god arbetsmiljö, även för chefer, är nödvändig för ett hållbart arbetsliv och konkurrenskraftiga organisationer och företag.

I panelen:

  • Christina Björklund, docent vid Karolinska Institutet och forskningsledare för det av AFA Försäkring finansierade forskningsprojektet Visst vill jag vara chef! En studie om unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv
  • Hanna Irehill, doktorand vid Umeå universitet och en av forskarna i det av AFA Försäkring finansierade forskningsprojektet Unga chefers förutsättningar: Att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa
  • Tahero Nori, vd BuddyCompany
  • Irma Karat Dzindo, regionchef Sweco Sverige AB
  • Simon Almqvist, Team Manager – Recruitment, Volvo Cars
  • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
  • Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna och författare till rapporten Unga chefer – precis som alla andra?

Moderator: Pernilla Warberg

Bild på rapport: Unga chefer - precis som alla andra?