Världens bästa äldreomsorg – hur blir det verklighet?

Vad behöver chefer inom äldreomsorgen för att kunna utveckla verksamheter och medarbetare och närma sig visionen ”världens bästa äldreomsorg”?

Webbinariet sändes den 5 november 2020.

Hur ska man kunna ha ett väl fungerande förhållande till sina medarbetare när man har så många som 50-70 underställda, det är helt crazy.

Göran Johnsson, nationell samordnare för kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre.

Man kan inte vara arg på någon som är rädd.

Anki Martens, tidigare chef för äldreboende samt tidigare kommunalråd, angående situationen i äldrevården under coronavåren.

Om webbinariet

Äldreomsorgen har fått utstå mycket kritik under coronapandemin, då smittan tagit sig in på våra omsorgsboenden och drabbat de äldre hårt. I sitt sommartal utlovade statsminister Stefan Löfven att ”vi ska ha världens bästa äldreomsorg”.

Samtidigt visar en färsk undersökning från Ledarna på chefernas ansträngda situation under pandemin: Var fjärde chef inom offentlig sektor saknar förutsättningar för att ta sitt arbetsmiljöansvar och 75 procent säger att stressen bland chefer ökat.

En rapport från branschföreningen Ledarna inom Vård och Omsorg visar dessutom att det är vanligt att man tvingats ta in personal inom äldreomsorgen som saknar den kompetens man normalt kräver.

Chefer inom äldreomsorgen gör sitt yttersta varje dag för att verksamheten ska fungera utifrån sitt uppdrag och de förutsättningar som finns. Så vad behöver dagens chefer inom äldreomsorgen för att kunna utveckla verksamheter och medarbetare och närma sig visionen ”världens bästa äldreomsorg”?

Detta diskuterar vi under webbinariet. I panelsamtalet deltar:

  • Göran Johnsson, Nationell samordnare för kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre
  • Anki Martens, tidigare chef för äldreboende samt tidigare kommunalråd
  • Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
  • Jenny Wibacke, ordförande LiVO och områdeschef på Skånes Universitetssjukhus
  • Carina Bergman, ledamot LiVO och socialchef i Habo kommun

Moderator: Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna