2016-04-11

Avtal mellan Ledarna och Teknikföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Teknikföretagen har den 8 april 2016 enats om att göra ändringar i Avtal rörande allmänna anställningsvillkor och Samarbetsavtal.

Avtalet gäller även fortsättningsvis tillsvidare med ändringar enligt nedan. Avtalet omfattar samtliga Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom Teknikföretagens avtalsområde.

Nyheter i avtalet

Förhandlingsordningen för tvistelösning

Samarbetsavtalens förhandlingsordning för tvistelösning (kap 2 § 4) ändras så att även tvister om tystnadsplikt (21 § MBL) och så kallade entreprenadsförhandlingar (38 § MBL) omfattas av en veckas tidsfrist för att begäran om central förhandling ska nå motpart.

Deltidspension

Parterna är överens om att fortsatta avsättningar till deltidspension ska ske till Ledarnas medlemmar på samma sätt som för övriga tjänstemän på avtalsområdet. Det innebär en ytterligare avsättning på 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen på 0,6 procent.

Hållbara chefer

Det partsgemensamma arbetet med Hållbara chefer fortsätter. Parterna ska fortsätta att informera om slutsatserna av studien ”Goda exempel” och effekterna av arbetet ska följas upp.

Företagsbesök för bättre löneprocess

Parterna är överens om att det är viktigt att Samarbetsavtalets intentioner rörande löneprocessen följs. Ledarna har redovisat problem rörande löneprocessen på vissa företag och Teknikföretagen kommer, om Ledarna begär, att tillsammans med Ledarna genomföra företagsbesök.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Madeleine Warghusen, avtalsansvarig på Ledarna, madeleine.warghusen@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-04-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem