2016-04-12

Strejk inom Byggnads

Nu har några av de lagda konfliktvarslen trätt i kraft. Målareförbundet har redan tagit ut medlemmar i strejk och idag, den 12 april, gjorde Byggnads detsamma.

Jobbar du på ett av de företag och arbetsplatser som är uttagna i konflikt så kan du som medlem i Ledarna komma att beröras. Ledarnas medlemmar ska förhålla sig strikt neutrala till både varsel och vidtagen konfliktåtgärd. Det innebär att du som medlem i Ledarna på vanligt sätt ska utföra de uppdrag och åligganden som är förenade med din anställning. Du ska enbart utföra de arbetsuppgifter som normalt ingår i ditt uppdrag. Arbete eller arbetsuppgifter som kan hänföras till eller omfattas av en blockad eller strejk ska inte utföras. Om du uppmanas att överta eller att utföra sådana arbetsuppgifter ska du kontakta Ledarnas Chefsservice för rådgivning.

Konfliktersättning

Om du inte kan utföra ditt normala arbete på grund av att arbetsuppgifterna omfattas av stridsåtgärder ska du kontakta Ledarna.

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du som chef håller dig uppdaterad om hur konflikten utvecklas. Kontakta din arbetsgivare för mer information. Har du frågor kring konflikten kan du givetvis även vända dig till oss på Ledarna, telefon 0200-87 11 11 eller ledarna.se/kontakta.

Du kan läsa mer om konflikten på förbundens webbplatser, Målareförbundet och Byggnads samt hos arbetsgivarförbunden Måleriföretagen och Sveriges Byggindustrier.

Text: Uppdaterat: 2016-04-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem